ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Jauniešiem, kuri ieinteresēti Alūksnes novada attīstībā!

Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvajai padomei tiek veidots jauns dalībnieku sastāvs, informē padomes priekšsēdētājs Rihards Lācis. Dalībai Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvajā  padomē (turpmāk tekstā JKP) aicina pieteikties cilvēkus vecumā no 15 līdz 30 gadiem, kuri vēlās uzlabot novada jauniešu dzīves kvalitāti un saredz Alūksnes novada attīstību kādā ciematā, pagastā vai novadā kopumā. Vēlmi iesaistīties JKP darbībā var izteikt piesakoties elektroniski, aizpildot pieteikumu šeit: http://ej.uz/AluksneJKP līdz 2017.gada 6.novembrim.

Alūksnes novada pašvaldība jau 2011.gadā izveidoja Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvo padomi, lai veicinātu sadarbību starp novada jauniešiem un vietējo pašvaldību. Kā nozīmīgākos JKP darbus var minēt forumu organizēšanu pagastos. Ar JKP darbības nolikumu var iepazīties abjc.lv mājas lapā sadaļā Dokumenti. JKP sastāvā paredzētas divpadsmit dalībnieku vietas, t.sk. četri pārstāvji no pašvaldības iestādēm.

Lai sabiedrībai sniegtu informāciju par JKP līdzšinējo darbu un veicamajām prioritātēm, tiek organizēta Informatīva sanāksme par JKP darbu 2017.gada 2.novembrī pl.16.00-17.00 Alūksnes novada sabiedrības centrā, 2.stāvā, Dārza ielā 8a, Alūksnē.

Dalībnieku atlase notiks 2017.gada 9.novembrī pl.16.00 Alūksnes novada sabiedrības centrā, kur katrs dalībnieks tiks aicināts prezentēt 5 minūtēs kādu ideju dzīves kvalitātes uzlabošanai Alūksnes novada ciemā, pagastā vai pilsētā.

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Inga Grizāne norāda, ka dalība JKP ir lieliska iespēja iesaistīties Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022.gadam Jaunatnes sadaļas izstrādē, lai tā būtu kvalitatīva un balstīta uz aktuālām jauniešu vajadzībām skatoties nākotnē.