ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Iegūstam un dalāmies!

Projekta “Virknes slēgums” ietvaros 2017.gada 26.maijā tika organizēts pieredzes apmaiņas pasākums, kurā Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvās padomes dalībnieki un Madonas novada Jauniešu domes dalībnieki dalījās līdzšinējā pieredzē, identificēja kopīgās un atšķirīgās iezīmes darbā ar jaunatni un noteica jauniešu līdzdalības iespējas novadu sabiedriskajā dzīvē, kā arī pārrunāja savstarpējas sadarbības iespējas. Pieredzes apmaiņas pasākums notika Madonas Jaunatnes multifunkcionālajā centrā „Kubs”, Raiņa ielā 12, Madonā. Piedalījās 24 dalībnieki. Madonas novada Jauniešu dome prezentēja savu līdzšinējo darbu, izklāstos Jauniešu domes struktūru un pamatpienākumu organizēšanu, kā arī informējot par veiktajām aktivitātēm Madonas novadā.

Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvā padome prezentēja savu darbību un līdzšinējo veikumu Alūksnes novadā. Bērzaunes Biedrības Bērnu un jauniešu apvienības “Rīts” pārstāve Iluta Kārkliņa sniedza iedvesmas stāstu par apvienības “Rīts” tapšanu un darbību šobrīd. Kopīgi tika diskutēts par formālajām un neformālajās jauniešu līdzdalības iespējām novados un identificēja dažādus neformālās līdzdalības veidu aktivitātes, kuras iespējams veikt novados.IMG_2547

Pasākuma dalībnieki kā vērtīgas atzina neformālās tikšanās ar politiķiem un publiskās akcijas un kampaņas. Pēc diskusijām, tika piedāvātas šādas neformālās tikšanās ar politiķiem:

  • “Ekskursija pa pagastu (pilsētu) ar deputātu”,
  • “Deputāts ēno skolēnu” un “Skolas tūre”,
  • “Dejo ar politiķi”,
  • “Selfijs ar deputātu”,
  • “Sportošana un sēņošana ar deputātu” u.c.

Tika piedāvātas šādas publiskās akcijas un kampaņas:

  • “Labdarības skrējiens”,
  • “Foto rāmis”,
  • “Keksiņu zibakcija”,
  • “Labo darbu nedēļa”,
  • “Īsfilmas par jauniešiem aktuālām tēmām” u.c.

Viena no atziņām ir, ka nenovērtēts paliek līdzdalības veids izmantojot viedokļa paušanu rakstot iesniegumu vai vēstuli pagastu pārvaldēm un pašvaldībai, vai skolu administrācijai.

Šobrīd projekta “Virknes slēgums” ietvaros Alūksnes novada jauniešu grupa organizē trīs dienu (28.jūlijs-30.jūlijs) velobraucienu Alūksnes novada jauniešiem ar mērķi: 1) iepazīt Alūksnes novada gados jaunos uzņēmējus; 2) uzzināt par brīvprātīgo darbu; 3) veicināt novada jauniešu sadraudzību; 4) sniegt informāciju par šī gada plānotajiem pasākumiem un aktivitātēm jauniešu mērķauditorijai Alūksnes novadā.

Aicinām sekot līdz informācijai Alūksnes novada jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem sekot līdz informācijai, kad tiks izsludināta dalībnieku pieteikšanās trīs dienu velobraucienā pa Alūksnes novadu. Informācija par velobraucienu tiks izplatīta Alūksnes Bērnu un jauniešu centra mājas lapā un PaGALMA Facebook lapā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Virknes slēguma logoprojekts Virknes slēgums logo