ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Strukturētā dialoga projekts “HELP!”

Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, 2017.gada 1.jūnijā, Gulbenes jauniešu centrā “Bāze” notika Erasmus+ Strukturētā dialoga projekta “HELP!” jauniešu un politikas veidotāju tikšanās.18835852_1908991049315824_8722612929855628551_n

Darbs pie šī projekta tika uzsākts jau ziemā. Gulbenes novada domes Jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders sadarbībā ar Alūksnes, Balvu un Viļakas novadu jaunatnes lietu speciālistiem uzrakstīja un iesniedza Erasmus+ projektu Jaunatnes starptautisko projektu aģentūrā, un saņēma apstiprinājumu. Šo novadu speciālisti un jaunieši ir vienojušies izveidot vai pārskatīt jaunatnes politikas attīstības stratēģiju katrs savā novadā.

Projekta “HELP!” programmā ir jauniešu un lēmējvaras pārstāvju tikšanās, diskusijas, apmācības par līdzdalības metodēm, sanāksmes, starpinstitūciju tikšanās un arī skolu pašpārvalžu tikšanās. Alūksnes novada mērķis šajā projektā ir vienot jauniešus un lēmuma pieņēmējus, lai izstrādātu Alūksnes novada attīstības programmas 2018-2022.gadam par jauniešu jautājumiem.

Projekta atklāšanas konferencē tikās jaunieši no partnernovadiem, jaunatnes lietu speciālisti un novadu lēmējvaras pārstāvji. Alūksnes novadu pārstāvēja novada priekšsēdētājs Arturs Dukulis, priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins, Alūksnes bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālistes Evija Eglīte un Inga Grizāne, jaunatnes lietu koordinatore Sanita Silirova un Alūksnes novada jaunieši: Anna Aizpuriete, Annija Simsone, Nikola Šķetika, Karmena Ozoliņa, Laura Delviņa, Niks Stāvausis, Ēriks Plūšs, Roberts Simsons, un Aleksandrs Mellītis. Darbs noritēja neformālās izglītības labākajās tradīcijās, kad dalībnieki iepazinās un diskutēja par līdzdalības nozīmi.

Šobrīd noris darbs pie projekta “HELP!” īstenošanas, kas ilgs līdz 2018.gada septembrim. Nākamā lielā aktivitāte noritēs 2017.gada 15.septembrī Alūksnē, kad projekta mērķauditorija tiksies apmācībās, kur būs iespēja uzzināt par jaunatnes politikas dokumenta izstrādes principiem, nozīmi un diskutēs par jauniešu vajadzībām.

18766065_1908990859315843_8335766101241507402_n