ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Starptautisku mācību pieredzes stāsts

Mēs dzīvojam multikulturālā vidē, pārmaiņu vidē un lai tajā justos ērti ir jāpaver logs un varbūt arī durvis, lai to labāk iepazītu.

Uzskatu, ka visvērtīgākā ir paša izdzīvota un izjusta pieredze, mazāk, bet tomēr noderīga ir informācija, kuru saņemam no citiem. To var salīdzināt ar fotogrāfijām.  Piekritīsiet, ka bildes nekad neizsaka visu burvību, kāda ir piedzīvota, redzēta. Es dalīšos savā starptautisko mācību pieredzē, lai iedrošinātu ikvienu meklēt informāciju un pieteikties uz sev interesējošu tēmu mācībām vai pieredzes apmaiņas braucieniem.

Es biju starptautiskajās mācībās Portugālē “Erasmus+: Jaunatnes darbībā” programmas ietvaros no 5.aprīļa līdz 10.aprīlim, kur ieguvu ne tikai zināšanas, bet arī dzīvei noderīgu pieredzi. Šo iespēju pieteikties mācībām es atradu nejauši, meklējot informāciju par jaunatnes jomu. Pieteicos uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizēto mācību kursu “The Power of Non Formal Education” (Neformālās izglītības spēks) “Erasmus+: Jaunatnes darbībā” programmas ietvaros.

“Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību” (no jaunatne.gov.lv).

Starptautiskās mācības ir tikai neliela daļa no “Erasmus+: Jaunatne darbībā” piedāvājuma. Vairāk informāciju Jūs variet iegūt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā jaunatne.gov.lv vai Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā (Dārza ielā 8a, Alūksnē).

Mācībās Portugālē par neformālo izglītību varēja pieteikties plašs spektrs cilvēku – jauniešu līderi, tautas namu vadītāji, skolotāji, sociāla dienesta, bāriņtiesas, policijas darbinieki un citi, gan pašvaldības iestāžu darbinieki, gan personas, kas iesaistīti darbā ar jaunatni. Es vēlos norādīt uz to, ka jaunatnes joma ir apjomīga un iesaistītās personas nav tikai jaunatnes lietu speciālisti vai izglītības iestādes, bet gandrīz katrā pašvaldības iestādē mērķauditorija ir arī jaunieši (personas vecumā no 13-25 gadu vecumam).

Man starptautiskās mācības bija izaicinājums. Kā jau katrā dzīves situācijā var saskatīt plusus un mīnusus, ieguvumus un trūkumus. Esot Portugālē mazā, skaistā ciematā Janeiro de Cima, izjutu diskomfortu, kuru izraisīja interneta trūkums.

Līdz ar to saziņa ar ģimenes locekļiem un sociālā komunikācija ārpus dalības mācībās bija ierobežota. Man nācās lauzt savu priekšstatu par starptautiskajām mācībām. Biju gaidījusi mācību un izklaidējošu pasākumu kopumu – tā nebija. Mācību kurss noritēja ļoti intensīvi. Monētai ir divas puses. Intensīvais mācību process starpkulturālā vidē deva iespēju vairāk iegūt informāciju par dalībniekiem, uzzināt dalībnieku no citām valstīm pieredzi darbā ar jaunatni. Mācībās piedalījās 30 dalībnieki no 20 valstīm. Sarunvaloda bija angļu valoda, līdz ar to atsvaidzināju savas angļu valodas zināšanas un noteikti papildināju vārdu krājumu, jo ikdienā nesanāk komunicēt angliski.

Vairumam dalībnieku, tā pat kā man, angļu valoda nav dzimtā valoda, līdz ar to, lai komunikācija būtu pēc iespējas precīzāk nodota, daudz tika izmantota neverbālā komunikācija, izmantojot žestus un mīmiku. Mācību kursā, kā ieguvumu varu uzsvērt komunikācijas prasmju uzlabošanu, jo daudz strādājām grupās, kur notika intensīvas diskusijas, lai nonāktu pie kopsaucēja darba procesā. Apgūstot neformālās izglītības spēku, nozīmi daudz analizēju emociju, domu un rīcības kopsakarību un šī kopsakarība seko mums kā ēna bez prasīšanas.

Mācības, tai skaitā arī naktsmītne, ceļa izdevumi un ēdināšana tika finansēta “Erasmus+: Jaunatnes darbībā” programmas ietvaros un dalības maksu 28.26 eiro apmērā sedza darba devējs – Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs.

Nevaru uzsvērt, ka zināšanas, kuras ieguvu par neformālo izglītību būtu pats nozīmīgākais mācību procesā, jo iepriekš aprakstītie ieguvumi – komunikācija, darba procesa un sevis analizēšana, kontaktpersonu loka paplašināšana, cittautiešu iepazīšana, ceļojuma pieredze u.c. ieguvumi ir būtiski personības izaugsmei.

Varu apliecināt, ka starptautiskās mācības ir nozīmīga dzīves pieredze.