ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Sienas gleznojuma skiču konkurss

AlūksIMG_0761nes Bērnu un jauniešu centra neformālā jauniešu grupa ”10kW radošu citronu” organizē skiču konkursu jauniešiem, kur ikvienam jaunietim vecumā no 13-30 gadiem ir iespēja iesniegt savu darbu (Darbi jāiesūta pdf un jpg formātā vai jāiesniedz personīgi papīra formātā) nosūtot to uz e-pastu 10kwcitronu@inbox.lv vai arī nogādāt papīra formātā Dārza ielā 8a MJIC ”Pa-Galms”. Konkursa darbu iesniegšana – 29.aprīlis -20.maijs. 

NOLIKUMS

Konkurss jauniešiem
”Alūksnes Sabiedrības centra sienas gleznojuma idejas un skices izstrāde”

Mērķis
Veicināt jauniešu līdzdalību, iesaistot viņus radošas un pašiem saistošas vides veidošanā.

Konkursa apraksts
Konkurss tiek organizēts, lai beidzot pašiem jauniešiem būtu iespēja atdzīvināt un padarīt krāšņāku, saistošāku pilsētvidi kā sev, tā arī Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem. Piedaloties skiču konkursā, dalībniekiem būs iespēja attīstīt savas idejas, pilnveidot sevi radoši un sniegt savu artavu Alūksnes labiekārtošanā. Plānots, ka skiču konkursa uzvarētāja darbs tiks attēlots uz Sabiedrības centra sienas, kas atrodas blakus MJIC ”Pa-Galms”, tādējādi tiktu veidota radoša apkārtne jauniešiem.

Tēmas
 Alūksni raksturojošie simboli, to attēlojums
 Patriotiskums
 Latviskums
 Jaunieši

Skiču iesniegšanas formāts
Darbi jāiesūta pdf un jpg formātā vai jāiesniedz personīgi papīra formātā.

Dalībnieki
Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem.

Organizatori
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra neformālā jauniešu grupa ”10kW radošu citronu”.
Konkurss notiek ”Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa 2015” ietvaros.

Darbu iesūtīšana
Konkursa darbu iesniegšana – 29.aprīlis -20.maijs. Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem var iesniegt savas idejas sienas zīmējumam, iesūtot tās uz e-pastu 10kwcitronu@inbox.lv vai arī nogādāt papīra formātā Dārza ielā 8a MJIC ”Pa-Galms”.

Darbu vērtēšana
Darbus izvērtēs žūrija, kuru veidos pārstāvji no Alūksnes novada pašvaldības, ABJC, ”10kW radošu citronu”, būvvaldes, Alūksnes un Apes novada fonda.
Organizatori var neizvēlēties nevienu no iesniegtajiem darbiem. Organizatori ir tiesīgi veikt izmaiņas zīmējumā vai izmantot daļu no iesniegtā darba.
Konkursa rezultātu paziņošana
Rezultāti tiks paziņoti laika posmā no 20.maija līdz 1.jūnijam. Rezultātu paziņošana un laureātu apbalvošana notiks Alūksnes novada jauniešu dienas ietvaros.

Apbalvojums
Balvu fonds – 50 eiro, kas var tikt piešķirts uzvarētājam vai dalīts vairākiem autoriem pēc žūrijas ieteikuma. Nelielas pateicības balvas saņems ikviens skiču konkursa dalībnieks.

10kwcitronu@inbox.lv
Twitter – @10kWcitronu