ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

AUTOBUSA pasažieri uz viena stiebra

IMG_4431Pašvaldības īstenotais projekts “AUTOBUSS” uzņēmis apgriezienus! Izveidota 8 jauniešu komanda, kas vasaras laikā mācīsies strādāt ar dažādām atstumtības riskam pakļautām cilvēku grupām.

No 28. līdz 30.jūnijam Jaunlaicenes pagasta “Jaunrēveļos” un Alūksnē notika Komandas veidošanas un saskarsmes prasmju pilnveides treniņš projekta “AUTOBUSS“ dalībniekiem – Agnesei Kaulakanei, Aleksandram Mellītim, Norbertam Dovgānam, Gundai Ojai, Lindai Pastarei, Žanetei Ludvigai, Katrīnei Ratmanei un Leldei Gustai. Pasākumā jaunieši kopā ar pieredzējušo neformālās izglītības treneri Staņislavu Babinu (Liepāja) iepazina sevi un viens otru, pārvarēja dažādus izaicinājumus, lai veidotos kā viena savstarpēji atbalstoša komanda, izmantojot simulācijas spēles, runāja par stereotipiem, aizspriedumiem un diskrimināciju, lai izprastu atstumtības riskam pakļautu cilvēku situāciju. Pasākuma pēdēja dienā dalībnieki tikās ar Alūksnes novada Sociālā dienesta dienas aprūpes centra “Saules stars” speciālisti Dzintru Bičevsku un apmeklēja “Saules stara” telpas, lai sagatavotos pirmajam praktiskajam darbam – kopīgam pasākumam ar centra apmeklētājiem. Treniņa laikā izveidojās pārsteidzoši saliedēta, atbalstoša, harmoniska un patstāvīga komanda ar neoficiālu saukli “uz viena stiebra”.

Jau 5.jūlijā jaunieši MJIC “Pa GALMS” ar dienas aprūpes centra “Saules stars“ apmeklētājiem pavadīja 2 stundas, īstenojot savu izstrādāto plānu. Kopā tika veidoti radoši darbi, nedaudz sportiskas aktivitātes. Kā kulminācija bija  divās komandās dalībnieku veidotu svaigu olu nosargāšanas konstrukciju izmēģināšana, kad tās tika mestas no 2.stāva. Secinājām, ka sadarbība ar dienas aprūpes centru bija ļoti patīkama un vērtīga. “AUTOBUSS” komandas jaunieši vēlāk atzina, ka  pirms pasākuma bija satraukti, māca bailes par komunikāciju, un ka gatavojušies grūtām 2 stundām, tomēr pasākums bija labām emocijām bagāts un viegls, jo visi visu darīja kopā, un galvenais izrādījās kopā pavadīt laiku, izbaudīt procesu un runāties.

Dalībniece Lelde saka: “Projekts ”AUTOBUSS” krasi atšķiras no citiem projektiem, kurus esmu plānojusi vai piedalījusies, jo, pirmkārt, ir komanda no vienas valsts, otrkārt, mēs vairāk koncentrējamies uz lietām un cilvēkiem, sabiedrību kopumā mums apkārt, nevis kaut kur tālumā vai tikai idejās. Lietas tiešām notiek! Tiekoties ar “Saules stara” cilvēkiem, sapratu, cik mēs visi esam vienādi, bet tomēr galvās ir šie aizspriedumi, kas mums traucē dzīvot. Un tieši to šis projekts dara – kliedē šaubas, bailes un aizspriedumus.”

Šobrīd jauniešu komanda gatavojas 4 dienu ekspedīcijai pa Vidzemes un Latgales reģionu, kur tiksies ar atstumtības riskam pakļautiem cilvēkiem, piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti, bāreņiem, pansionātu iemītniekiem. Savukārt 27.augustā pulksten 11.00 ikviens interesents aicināts uz nu jau tradicionālajām Vēlajām brokastīm, kur varēs tuvāk iepazīties ar šī projekta rezultātiem, kā arī uzzināt par citu jauniešu šīs vasaras aktivitātēm, īpaši sociālās iekļaušanas jomā.

Projekta “AUTOBUSS”, ko īsteno Alūksnes novada pašvaldība, mērķis ir veicināt jauniešu atbildības sajūtu par Latvijas attīstību, popularizējot jauniešu aktīvu līdzdalību sociālās iekļaušanas jomā. Projekta veidotāji cer, ka vismaz daļa no šiem 8 jauniešiem kļūs par vēstnešiem sociālās iekļaušanas jomā, iesaistīsies arī turpmākās aktivitātēs un projektos.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

AUTOBUSS-logo-webJSPA-logovalstsjaunatnesprogramma-logo_krasains