ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Jauniešu organizācijas/grupas

ABJC brīvprātīgo jauniešu grupa
Vadītāja Evija EGLĪTE
Tālrunis: 64322402
E-pasts: evija.eglite@aluksne.lv
Jauniešu grupa “10 kW radošo citronu”
Vadītāja Kristīne VIMBAE-pasts: kristine.vimba@aluksne.lv
Alūksnes un Apes novada fonda Jauniešu ideju laboratorija
Vadītāja Marta DZELZSKALĒJAE-pasts: jilaluksne@gmail.comFacebook https://www.facebook.com/AluksnesJIL/?fref=ts

 

Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvā padome
Priekšsēdētājs Rihards LĀCIS
e-pasts: jkp@aluksne.lv

Koordinatore Ilze ZVEJNIECE
64322402
e-pasts: jauniesi.abjc@gmail.com

 

Liepnas jauniešu saime

E-pasts: liepnas.jauniesi@gmail.com

Twitter @Liepnasjauniesi

Facebook https://www.facebook.com/Liepnasjauniesusaime/?fref=ts

 

Jaunannas jauniešu klubs “Tikšķis”

E-pasts: jaunannas.jauniesi@gmail.com

Twitter @jaunannasjaunie

Facebook https://www.facebook.com/Jaunanna-1447877952170426/?fref=ts

 

Veclaicenes un Jaunlaicenes jauniešu grupa “Rising Korneti”

E-pasts: korneti3040@inbox.lv

Twitter: @DJEDIJS

DRAUGIEM.LV: http://www.draugiem.lv/risingkorneti./

FACEBOOK: https://www.facebook.com/RisingKorneti/?fref=ts

 

Jaunatnes lietu koordinatore Jaunannas pagastā

Elita JANSONE
E-pasts: elita.jansone@aluksne.lv

Jaunatnes lietu koordinatore Mārkalnes pagastā

Sanita SILIROVA
E-pasts: bibl.markalne@aluksne.lv

Jaunatnes lietu koordinatore Veclaicenes pagastā

Maija ROZĪTE

E-pasts: tn.veclaicene@aluksne.lv

Jaunatnes lietu koordinatore Ilzenes pagastā

Elīna PĒTERSONE

E-pasts: elina.chonkas@inbox.lv