ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

IESPĒJA JAUNIEŠIEM

restless_megaphone_blog

DARBOJIES, SADARBOJIES, UZDARBOJIES, LĪDZDARBOJIES!!!
Lieliska iespēja jauniešiem vecumā no 13 – 25 gadiem piedalīties pilsētas un novada mēroga pasākumu rīkošanā Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā!
Pieteikšanās līdz 27. februārim, aizpildot anketu –

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVw7hAa2JxRZkx_VjTfam_v6duCA5MCCxzcmqbE02XzkBUQA/viewform?c=0&w=1

EBD projekts “Express your EVS”

No Oktobra sākuma pie mums darbojas divi brīvprātīgie – Selma Suppanen no Somijas un Alexis Jolivet no Francijas.

Līdz šim viņi ir organizējuši dažādas radošās darbnīcas bērniem, iepazīstinājuši ar sevisavām valstīm un Eiropas Brīvprātīgo darbu gan pie mums, gan skolās, gan arī bibliotēkā.

Alexis un Selma piedāvā valodu klubiņus:

Pirmdienās 18.00 – 19.00 Angļu valodas sarunu klubs

Otrdienās 17.00 – 18.00 Somu valoda

Trešdienās 17.00 – 18.00 Franču valoda

Tiekamies PaGALMĀ!!!

 

img_4994  img_9076 img_9386 img_9404Printabjc_logo

8.decembrī godināsim brīvprātīgos

15292816_1209402115764738_1857196796_o8.decembrī Alūksnes Kultūras centra mazajā zālē aicinām uz Brīvprātīgo svētkiem, lai pateiktu paldies visu vecumu Alūksnes novada brīvprātīgajiem un svinētu kopā!

Akcijā “Es-brīvprātīgs Alūksnes novadā” tika saņemti 23 pieteikumi par dažāda vecuma brīvprātīgajiem un brīvprātīgo grupām. Līdz ar to 8.decembrī teiksim paldies

 • sešām brīvprātīgām dāmām no Zeltiņiem (Dzintrai Škaparei, Haritai Dzenei, Ivetai Bukovskai, Larisai Ūselei, Lilitai Gāršniecei un Valentīnai Pugacei),
 • Sanitai Bordānei no Liepnas,
 • sešām Jaunlaicenes pamatskolas skolēnu pašpārvaldes dalībniecēm (Sanijai Liepkalītei, Aurēlijai Voltei, Evelīnai Agnetai Danenbergai, Evai Beātei Garajai, Signijai Šaļkovai un Annijai Dārtai Kampei),
 • Daigai Gritānei no Jaunannas,
 • Ivaram Lauram no Alūksnes,
 • Dacei Kārkliņai no Ilzenes,
 • ABJC brīvprātīgajai Leldei Gustai,
 • ABJC un AANF brīvprātīgajiem Žanetei Ludvigai  un Gunāram Misiķim,
 • jauniešu grupai “10kW radošo citronu” (Līgai Puzulei, Ievai Krēsliņai, Unai Skopiņai, Agnesei Spricei, Iritai Misiņai, Kristiānai Solovjovai, Norbertam Dānielam Dovgānam, Mārcim Jaunkampam, Zintai Melgalvei, Kārlim Čubaram un Ināram Hollo),
 • trim uzticamām biedrības “Astes un Ūsas” brīvprātīgajām (Elīnai Dambei, Lāsmai Teterovskai un Maigai Gackai),
 • ABJC un AANF brīvprātīgajam Klāsam Stāvausim,
 • AANF ilggadējām brīvprātīgajām Dacei Alksnei un Nadeždai Hercogai,
 • Alūksnes pensionāru biedrības “Sudrabs” dāmām Intai Makai un Jautrai Tatjanai Poļakai.

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC) sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļu, biedrību “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” un nodibinājumu “Alūksnes un Apes novada fonds”  (AANF) organizēja brīvprātīgā darba akciju “Es – brīvprātīgs Alūksnes novadā”, aicinot ikvienu pastāstīt par Alūksnes novada cilvēkiem – brīvprātīgajiem. Brīvprātīgo svētkus atbalsta Alūksnes Kultūras centrs.

2014.gadā Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi organizēja pirmo novada mēroga brīvprātīgo jauniešu godināšanu. Šogad, lai vairotu dažādu paaudžu sadarbību, akcija tika paplašināta visu vecumu brīvprātīgajiem.

Meklējam kolēģi!

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

pagarina pieteikšanos

jaunatnes lietu speciālista amatam.

Darba tiesiskās attiecības plānots uzsākt 2017. gada janvārī.

 

Galvenie darba pienākumi:,

veikt darbu ar jaunatni Alūksnes novadā saskaņā ar valsts un pašvaldības izvirzītajām prioritātēm jaunatnes politikas jomā;
koordinēt pašvaldības, NVO un sabiedrības sadarbību jaunatnes politikas jomā,
atbalstīt un veicināt novada  jauniešu iniciatīvas, lietderīgu brīvā laika izmantošanu;
īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, programmas un projektus jaunatnes politikas jomā;
vadīt vietējas un starptautiskas nozīmes projektus.

Prasības pretendentiem:
augstāka izglītība vai studijas;
teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas;
labas iemaņas darbā ar MS Office un interneta pārlūkprogrammām;
spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, labas komunikācijas organizatora prasmes;
vēlama pieredze projektu vadībā un  līdzdalība jauniešu aktivitātēs.

 

Pieteikumā iekļaujami sekojoši dokumenti:
Motivācijas vēstule;
Curriculum Vitae (CV);
Izglītības, kursu  dokumentu kopijas,
Rekomendācijas vēstule (ieteicama).

 

Pieteikuma dokumentus pretendenti var nosūtīt uz e-pasta adresi eva.aizupe@aluksne.lv,  pa pastu vai personīgi ABJC Dārza ielā 8a, Alūksnē LV 4301 līdz 2016.gada 9.decembra plkst. 16.00.

Kontaktpersona Eva Aizupe (tālrunis 64322402).

2016.gadā īstenotās pagastu jauniešu iniciatīvas

Ar Alūksnes novada pašvaldības finansiālu atbalstu 2016.gadā īstenotas vairāk kā 15 iniciatīvas.

Jau 4.gadu Alūksnes novada pašvaldība finansē  Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu ar mērķi radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu aktīvai līdzdalībai sabiedriskajos procesos Alūksnes novadā, veicinot jauniešu iniciatīvu veidošanos un to īstenošanu. Šogad konkursā atbalstīti 8 projekti par kopējo summu 2166 eiro.

 

Jauniešu iniciatīvu projekti:

1-holiday1Projektu un iniciatīvu darbnīcas “10kW radošo citronu” jaunieši vasaras sākumā Zeltiņu raķešu bāzē noorganizēja komandu sacensību jauniešiem “HOLIday”, lai veicinātu jauniešu dalību fiziskās, intelektuālās un radošās aktivitātēs. Pasākumā piedalījās 7 komandas ar kopumā 26 dalībniekiem.

 

2-ilzeneJauniešu grupa “Domā un Dari” no Ilzenes rosījās visu vasaru projektā “Es savam pagastam”, sakopjot volejbola laukumu, skrejceliņu un smilšu kasti, uzstādīja galdu un solu pie sporta laukuma, organizēja galda spēļu un muzikālo vakaru un citus tikšanās pasākumus. Projekta aktivitātes rosināja Ilzenes jauniešus satikties, kopā pastrādāt un arī atpūsties.

3-velo-parksJauniešu grupa “Aluksne forest riders” ar Edgaru Sinātu kā galveno iniciatoru izveidoja Velo trasi. Projekta īstenošanas laikā Edgars saņēma finansējumu arī pašvaldības un LMT rīkotajā projektu konkursā, kas ļāva velo trasi veidot vērienīgāku.

4-avgGlika Alūksnes Valsts ģimnāzijas Ministru kabinets projekta “Iesildām vasaru” mācību gada nogalē organizēja gan dažādas sportiskās aktivitātes, gan tikšanās un lekcijas ar iedvesmojošiem cilvēkiem, lai jauniešos veicinātu izpratni par veselības nozīmi mērķu sasniegšanā.

5-rozes-glikam“Rožu meitenes” pēc Ilvas Kristiānas Langrates iniciatīvas jau 2.gadu vairākus talantīgus alūksniešus aicināja iestādīt rozi Alūksnes luterāņu baznīcas dārzā, godinot Ernstu Gliku un vietējiem cilvēkiem atgādinot par to, cik mērķtiecīgi, gaiši un talantīgi cilvēki nāk no Alūksnes.

6-vidusskolas-sargiPar godu 4.maija svētkiem jauniešu grupa “Alūksnes novada vidusskolas sargi” sadarbībā ar savu skolu noorganizēja drošībai un aizsardzībai veltītu spēli Alūksnes un Apes novada 7.-9.klašu skolēniem. Viņi cer, ka šāda spēle kļūs par tradīciju.

7-radosais_divdienisJaunannas jauniešu klubs “Tikšķis” pirmo reizi organizēja reģionālu divas dienas ilgu pasākumu “Radošais DIVDIENIS” jauniešiem, lai veidotu jaunus kontaktus un dotu iespēju attīstīt komandas darba prasmes sev un citiem. Pasākumā piedalījās 27 jaunieši no Jaunannas, Alūksnes, Balvu, Gulbenes un Burtnieku novada.

8-es-un-dzivo-veseligiRudens pusē Alūksnes novada vidusskolas jauniešu grupa “Jautrās idejas” īstenoja (ne savu pirmo Jauniešu iniciatīvu projektu) “Ed un dzīvo veselīgi!”. Iniciatīvā iesaistījās visa skola,iepazīstot veselīgus produktus, apmeklējot Ates Pļaujas svētkus un runājot ar uzņēmējiem par produktu pārstrādi, veidojot plakātus, klausoties lekciju par veselīgu uzturu, organizējot gadatirgu un rudens balli.

 

Tāpat jau 2.gadu pašvaldība Alūksnes Bērnu un jauniešu centram piešķir papildus finansējumu jaunatnes darba nodrošinājumam pagastos, ar kura palīdzību jaunieši Jaunannā, Veclaicenē, Mārkalnē, Liepnā un Ilzenē īstenojuši vēl 7 iniciatīvas – Stipro skrējienu un Nakts volejbolu Veclaicenē, Liepnas sporta svētkus, pasākumu “Izskrien vasaru” Ilzenē, T-kreklu apdruku Jaunannā, Mārkalnes pagasta svētku aktivitātes un Valsts svētku aktivitātes Liepnā. Jaunieši gatavojas arī Ziemassvētku laikam, kad ceps piparkūkas un iepriecinās līdzcilvēkus.

Jauniešu grupa “AL_CREW” aicina darboties un ziedot

15102116_1196474463724170_633967400_o2016.gadā Alūksnes un Apes novada fonda (AANF) Jauniešu ideju laboratorijas rīkotajā 1.Jauniešu projektu konkursā finansējumu savas idejas – apģērbu apgleznošanas un otrreizējās pārstrādes darbnīcas – īstenošanai saņēma jauniešu grupa “AL_CREW” (Žanete Ludviga, Lelde Gusta un Gunārs Misiķis).

Novērtējot viņiem doto iespēju, jaunieši vēlas dot savu ieguldījumu nākamo jauniešu projektu rīkošanā. Tāpēc “AL_CREW” sāk akciju #iestādiidejai, aicinot ikvienu ziedot AANF Jauniešu ideju laboratorijas projektu konkursiem.

Ziedot iespējams šādos veidos:
1. pārskaitot uz AANF kontu LV96UNLA0050019750651 (reģ. nr. 40008090271) ar norādi “Jauniešu projektu konkursam”
2. AANF birojā Dārza ielā 8a, Alūksnē
3. piedaloties kādā no 2 “AL_CREW” organizētajām radošajām darbnīcām Alūksnes novada Sabiedrības centrā (Dārza ielā 8a, Alūksnē) 26.novembrī un 3.decembrī.
4. satiekot jauniešus Alūksnes Ziemassvētku tirdziņā.

Pastāsti par brīvprātīgo!

al_kruze_mazsABJC sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļu, biedrību “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” un nodibinājumu “Alūksnes un Apes novada fonds”  (AANF) līdz 2016.gada 16.novembrim aicina pastāstīt par Alūksnes novada cilvēkiem – brīvprātīgajiem.

Mēs vēlamies pateikt “paldies” visu vecumu cilvēkiem, kuri šobrīd ir vai ir bijuši brīvprātīgie, piedaloties novada kultūras, sporta, izglītošanās dzīves veidošanā, darbojoties sociālajā, vides sakopšanas vai jekurā citā jomā.  Cilvēki, kuri vienmēr atsaucas uz aicinājumu darīt un palīdzēt. Ne vienmēr šie cilvēki ir līderi un celmlauži, ne vienmēr citiem pamanāmi, bet viņi ir “labās rokas”, uzticami palīgi laikietilpīgajos tehniskajos un citos darbos. Vēlamies, lai šie cilvēki jūtas novērtēti, jo bez viņu nesavtīgā darba daudza lietas nevarētu notikt un būt.

Pieteikumu var iesniegt gan brīvprātīgais pats par sevi, gan cita privārpersona, neformāla iniciatīvu grupa, nevalstiska organizācija, valsts vai pašvaldības iestāde, kurā brīvprātīgais kādreiz ir vai joprojām darbojas.

8.decembrī visus brīvprātīgos un cilvēkus, kuri pastāstīja par brīvprātīgajiem, kā arī ikvienu interesentu, aicināsim uz noslēguma pasākumu. Tie būs brīvprātīgo svētki, kur publiski varēsim pateikties, svinēt un veidot jaunus kontaktus.

Informācija: informacija-es-brivpratigs-aluksnes-novada

Pieteikuma anketa: pieteikuma-anketa-2016

Pieteikumus gaidīsim līdz 16.novembrim, atsūtot pa e-pastu jauniesi.abjc@gmail.com vai atnesot uz MJIC “Pa GALMS” (Dārza iela 8a, Alūksne).

Rudens brīvdienas jauniešiem

jauniesiem2016.gada 26. oktobris pulksten 15:00 – 27. oktobris pulksten 12:00

Piedalies divu dienu aktivitātēs Rudens brīvdienās jauniešiem kopā ar Eiropas brīvprātīgajiem!

 • Aktivitātes gan latviešu, gan angļu valodā;
 • Kopīga vakariņu gatavošana un tējošana pie saturīgām sarunām;
 • Filmu vakars;
 • Nakšņošana MJIC “PaGALMS”;
 • Tostermaizes brokastīs.

Kas jāņem līdzi?

 • Spilvens un guļammaiss/sega;
 • Mīļākā tēja.

MJIC “PaGALMS”, Dārza iela 8a

Alūksne

Pieteikšanās līdz 24. oktobrim uz e-pastu evija.eglite@aluksne.lv

abjc_logo Print