ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Meklējam dalībniekus projektam AUTOBUSS

BProjekts “AUTOBUSS” būs 8 jauniešu piedzīvojums šīs vasaras garumā, ieguldījums savas personības izaugsmē un labākas sabiedrības veidošanā.

Piesakies, ja
* Tu esi 13-25 gadus vecs
* Tu gribi iemācīties, kā komunicēt un sadarboties ar dažādiem cilvēkiem, kas pakļauti atstumtības riskam
* Tu uzskati, ka tev piemīt rakstura īpašības, prasmes, talanti vai intereses, ar ko dalīties
* Tev ir laiks piedalīties visos projekta pasākumos (skaties plānu)
* Tu esi gatavs pēc projekta noslēguma kļūt par labās gribas vēstnesi sociālās iekļaušanas jomā, piedaloties citos pasākumos, jaunos projektos vai kļūstot par brīvprātīgo

KĀDS IR PLĀNS?
1. Pieteikšanās līdz 31.maijam, aizpildot šo anketu
2. Paziņojam Tev par uzņemšanu projektā līdz 3.jūnijam
3. Komandas veidošanas pasākums – saskarsmes prasmju pilnveides treniņš 28.-30.jūnijā
4. Ekspedīcijas plānošana 5.jūlijā
5. Ekspedīcijas plānošana 2.augustā
6. Ekspedīcija 9.-12.augustā
7. Noslēgums – VĒLĀS BROKASTIS – projekta prezentēšana 27.augustā

Projekta dalībniekiem tiks nodrošināts transports, nakšņošana, ēdināšana un materiāli darbam.

PIETEIKŠANĀS LĪDZ 31.MAIJAM, aizpildot ŠO ANKETU

Projekta laikā tiks izveidota 8 jauniešu komanda, kuriem tiks nodrošināta iespēja gūt praktisku darbošanās pieredzi ar dažādām atstumtības riskam pakļautām cilvēku grupām Alūksnes novadā un ārpus tā, piedaloties komandas veidošanas un saskarsmes prasmju pilnveides treniņā, plānojot un īstenojot 4 dienu ekspedīciju pa reģionu, viesojoties vismaz 5 vietās, vadot nodarbības bērniem, jauniešiem un senioriem.
Projekta “AUTOBUSS” mērķis ir veicināt jauniešu atbildības sajūtu par Latvijas attīstību, popularizējot jauniešu aktīvu līdzdalību sociālās iekļaušanas jomā. Projektu īsteno Alūksnes novada pašvaldība.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

JSPA-logovalstsjaunatnesprogramma-logo_krasains

Programmas “ Erasmus+” SOHO apmācības EBD atbalsta personām

IMG-20160413-WA0004Erasmus+” ir ES programma, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomās laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam. Programma “Erasmus+” ir izstrādāta, lai atbalstītu programmas valstu, tai skaitā Latvijas,  centienus efektīvi izmantot Eiropas talanta potenciālu un sociālos aktīvus mūžizglītības perspektīvā, sasaistot atbalstu formālām, neformālām mācībām visās izglītības, apmācības un jaunatnes jomās. Programma arī veicina iespējas izveidot sadarbību un mobilitāti ar partnervalstīm.

lasīt tālāk

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Jaunieši īstenos 8 projektus

apr_jauniesu_iniciativu_konkurssIkgadējā Alūksnes novada pašvaldības finansētajā Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursā piešķirts finansējums 8 jauniešu projektiem par kopējo summu 2166 eiro.

 

Projektu konkursā uz finansējumu pieteicās 8 Alūksnes novada jauniešu grupas. Šoreiz, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem,  lielāko aktivitāti izrādīja jaunieši no Alūksnes pilsētas, iesniedzot 6 projektu pieteikumus, savukārt 2 projekti tika saņemti no pagastiem – Ilzenes un Jaunannas.

2016.gada laikā jaunieši plāno īstenot šādus projektus:

  • grupa “10kW radošo citronu” projektā “HOLIday”organizēs pasākumu jauniešiem Zeltiņu raķešu bāzē, kur varēs pārbaudīt un pilnveidot fiziskās, radošās, stratēģiskās un loģiskās spējas;
  • grupa “Aluksne forest riders” Alūksnē izveidos velotrasi, aicinot iesaistīties tās izveidē ikvienu Lielās talkas laikā un vēlāk;
  • Jaunannas jauniešu klubs “Tikšķis” jūlijā jauniešus aicinās uz radošo DIVDIENI Jaunannā, kur uzlabot komunikācijas prasmes, iepazīt citus jauniešus un gūt sadarbības pieredzi kopā ar Māri Resni (pieredzējis vadītājs komandas veidošanā un piedzīvojumu pasākumos);
  • grupa “Rožu meitenes” turpinās 2015.gadā iesākto ideju par rožu dobes izveidi “Rozes Glikam”, līdztekus iepazīstinot ar iedvesmojošiem alūksniešiem;
  • Alūksnes novada vidusskolas pulciņš “Jautrās idejas” aicinās ēst un dzīvot veselīgi, organizējot izglītojošas nodarbības un citas aktivitātes par veselīgu dzīvesveidu;
  • Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas Skolēnu Ministru kabinets projektā “Iesildām vasaru” organizēs gan video konkursu, gan lekcijas, sarunas un diskusijas par veselīgu dzīvesveidu, gan pārgājienu skolēniem;
  • grupa “Alūksnes novada vidusskolas sargi” jauniešu komandām plāno noorganizēt pasākumu ar drošības un aizsardzības jomu saistītām aktivitātēm;
  • grupa “Domā un Dari” Ilzenē gatavojas izveidot ārpus telpu galdu ar iestrādātiem galda spēļu laukumiem pie Ilzenes pamatskolas, kur īstenot gan alternatīvas mācību stundas, gan satikties vasaras pasākumos, kā arī noorganizēt vairākus pasākumus vasaras garumā.

Kopš 2013.gada ABJC organizē pašvaldības finansēto Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kurā jauniešu grupas var pretendēt uz 300 EUR lielu finansējumu savas idejas īstenošanai. Konkursā piedalīties varēja neformālas jaunieši grupas (grupā vismaz trīs 13-30 gadus veci jaunieši) un jauniešu nevalstiskās organizācijas, kas darbojas novada teritorijā. Iepriekšējos 3 gados jauniešu grupas īstenojušas 19 dažādus projektus, gan uzlabojot vidi, gan organizējot sporta, kultūras un izglītojošus pasākumus.

PAGARINĀM jauniešu iniciatīvu projektu pieteikšanu

12

Pagarinām projektu pieteikšanu līdz 30.martam! Esiet uzmanīgi – gatavojot pieteikumu, lasiet nolikumu!

Jau 4.gadu Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC) organizē pašvaldības finansēto Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kurā jauniešu grupas var pretendēt uz 300 EUR lielu finansējumu savas idejas īstenošanai.

Konkursā aicinātas piedalīties neformālas jaunieši grupas (grupā vismaz trīs 13-30 gadus veci jaunieši) un jauniešu nevalstiskās organizācijas, kas darbojas novada teritorijā. Iepriekšējos gados uz finansējumu pretendējušas gan skolēnu pašpārvaldes, gan pagastu jauniešu grupas un klubi, gan projekta īstenošanai īpaši apvienojušies jaunieši.

Pieteikumus gaidām līdz šā gada 30.marta pulksten 17.00 (atbilstoši konkursa nolikumam iesniedzot projekta pieteikumu).

2016.gada konkursam izvēlētās prioritātes ir šādas:

1) dažādu jauniešu sapratne un sadarbība

2) starppaaudžu sadarbība

3) identitātes meklējumi

4) drošs un veselīgs dzīvesveids.

NOLIKUMS

Pieteikuma anketa

Atskaites veidlapa

Papildus informācija un konsultācijas pieejamas ABJC ar iepriekšēju pieteikšanos pa talruni 64322402 vai e-pastu jauniesi.abjc@gmail.com (Ilze Zvejniece).

PaGALMS_FLL_2016_Tallin

Sveicam LEGO robotikas dalībniekus un treneri Ivaru Vīksnu ar veiksmīgu startu FIRST LEGO League “Trash trek” Igaunijas čempionāta fināla sacensībās Tallinā!

Dari sevi dzirdamu jauniešu forumā!

12751800_1006632496041702_1939976780_oIkviens Alūksnes novada un ar novadu saistīts jaunietis (par jaunieti mēs uzskatām cilvēku VISMAZ līdz 30 gadu vecumam:) 5.martā ir laipni aicināts uz 3.Alūksnes novada jauniešu forumu!

Jauniešu foruma mērķis ir dot iespēju jauniešiem izteikties par viņiem un novadam aktuālām problēmām, un galvenais – meklēt jaunus un interesantus risinājumus, lai KOPĪGI šīs problēmas risinātu. Forums ir viens no jauniešu līdzdalību veicinošiem instrumentiem Alūksnes novadā.

Forumā piedalīsies jaunieši, pašvaldības pārstāvji un eksperti. Runāsim par šādām tēmām:

1. KUR SEVI LIKT? Brīvprātīgais darbs, neformālā izglītība, projekti, informācija, motivācija
2. SADARBOTIES? Jaunieši <–> jaunieši un jaunieši <–> pašvaldība
3. PATS SAVAS ALGAS KALĒJS? Uzņēmējdarbība un nodarbinātība
4. DAŽĀDI JAUNIEŠI.KĀ SADZĪVOT?
5. KĀ SEVI SARGĀT? Drošība un veselība ikdienā,internetā, veselīgs dzīvesveids, reputācija, uzticība dažādām institūcijām

3.Alūksnes novada jauniešu foruma programma

Tikšanās vieta: Alūksnes Mākslas skola (O.Vācieša iela 2, Alūksne) no pulksten 9.30

Lūdzu, piesaki savu dalību laikus, izvēloties kādu no 5 tēmām, par ko vēlētos runāt. Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu jauniesi.abjc@gmail.com.

Pirmais Alūksnes novada jauniešu forums notika 2009.gada nogalē, uz otro jaunieši pulcējās 2012.gada novembrī. Savukārt 2014.un 2015.gadā Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvā padome kopā ar Alūksnes novada pašvaldību, ABJC un pagastu pārvaldēm un iestādēm pagastu jauniešus aicināja uz mazajiem jauniešu forumiem Liepnā, Pededzē, Veclaicenē un Jaunannā.