ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Džambas

Āfrikāņu bungas jeb džamba ir mūzikas instruments, kas jau izsenis ticis spēlēts Āfrikā, taču pēdējos gados iegūst arvien lielāku popularitāti arī citviet pasaulē.

Džambas tiek gatavotas no vienlaidus koka bluķa, kas apstrādāts tiktāl, līdz ieguvis kausa formu. Šim „kausam” tiek izgrebts dobjš vidus un augšpusē pārvilkta mājlopu (visbiežāk – kazas) āda. Instruments tiek spēlēts ar kailām rokām.

Katram sitienam cits nosaukums un skaņa, tāpat kā katrai rokai savs pieskāriens. Spēlēt afrikāņu sitamos instrumentus var izmēģināt katrs, kam patīk ritms un kopības izjūta. Izmantojot dažādus piesitiena veidus uz atšķirīgām membrānas (pārvilktās ādas) daļām, uz džambas ir iespējams izspēlēt skaņas pat oktāvas apjomā.

Nereti džambas pavadījumā tiek dejotas āfrikāņu dejas – dzīvas, ritmiskas, brīvas. Iestudētu deju soļu vietā dejotāji ļaujas improvizācijai un ķermeņa kustību brīvībai.

DžambasDžambas