ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Projektu un iniciatīvu darbnīca ” 10 kW radošo citronu”

“Projekts nav sapnis… bet
sapnis, kas piepildās, var būt projekts”

Jauniešiem, kurus interesē ne tikai sabiedrībā notiekošās norises, bet arī iespēja līdzdarboties un tās ietekmēt, ir iespēja neformālā gaisotnē kopīgi mācīties veidot projektus. Šāda programma apvieno dažādus jauniešus, kuriem ir kopīgi uzskati, vēlme dalīties pieredzē, apmainīties ar labām idejām, kā arī sagatavot risinājumu kādai kopīgai problēmai.
Darbojoties komandā, jauniešiem ir iespēja īstenot projektu, kura ietvaros viņi vēlas kaut ko izmainīt, kā arī iespēja iesaistīties pašiem savas nākotnes veidošanā. Projekti dod iespēju dažādu jomu pārstāvjiem realizēt savas idejas, piesaistot papildus finansējumu.
Interešu izglītības programma „Projektu un iniciatīvu darbnīca” turpinās dot iespēju Alūksnes novada jauniešiem iepazīt šo aktuālo tēmu gan teorētiski, gan praktiskā darbībā- sagatavojot un realizējot projektus par tēmām, kas aktuālas jauniešiem.
Jauniešu iniciatīva ir iespēja jauniešiem pašiem izstrādāt un īstenot projektu, pasākumu vai citu aktivitāti vietējā līmenī – ABJC, pilsētā, novadā – reģionālā vai nacionālā līmenī, sniedzot ieguldījumu sabiedrības attīstībā. Jauniešu iniciatīvu realizēšanā tiek pielietoti netradicionāli, radoši interesējošo jautājumu un problēmu risinājumi.
Jauniešu iniciatīvas un projekti ir iespēja pierādīt sev un citiem, ka jaunieši spēj uzņemties atbildību, atrast veiksmīgus risinājumus problēmām, kas viņus satrauc, sadarboties ar vienaudžiem, skolotājiem, pašvaldību un uzņēmējiem. Īstenojot jauniešu iniciatīvas un projektus, viņi iegūs dažādas prasmes un iemaņas, kuras būs noderīgas gan mācoties skolā, gan arī uzsākot darba gaitas.

 

Projektu un iniciatīvu darbnīca " 10 kW radošo citronu"