ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Izpēti, eksperimentē un atklāj!

Mērķis: Novērojot, izmērot, eksperimentējot, klasificējot un izskaidrojot, varēs gūt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Sākumskolas vecumposms, it īpaši pirmās klases, ir laiks, kad bērni grib pētīt un atklāt pasauli, eksperimentēt un domāt, kā lietas strādā. Kā arī 7-8 gadu vecumā ir svarīgi attīstīt roku sīko muskulatūru, kas sekmē ne tikai glītu rokrakstu, bet arī attīsta domāšanu.

Izpēti, eksperimentē un atklāj!