ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Pulciņš “Mākslas un dizaina studija”

Pulciņa mērķis ir rosināt bērnus un jauniešus izpaust savas emocijas, domas un  fantāzijas mākslā un dizainā, pārveidot emocijas vizuālā pieredzē, iedrošināt būt radošiem domātājiem. Izmantot mākslu kā komunikācijas veidu.

Mācību gada laikā audzēkņiem tiks nodrošināta telpa, materiāli un teorētisks skaidrojums, lai veicinātu viņu radošo domāšanu un apzinātu savu potenciālu, kā arī stiprās un vājās puses. Tiks veicināta audzēkņu izdoma un fantāzija, attīstītas praktiskās iemaņas, strādājot ar dažādiem materiāliem, piemēram, dažāda veida krāsām, krītiņiem, papīru, kartonu, audeklu, tekstilmateriāliem, dabas materiāliem, otrreiz lietojamiem materiāliem, fotogrāfijām. Tiks radīti mazāki un lielāki individuālie darbi, kā arī grupu darbi.

Komunikācija pulciņa laikā notiks diskusiju veidā – atklātas sarunas par to, kas ir māksla un (ne)māksla, par emocijām, kuras rodas vērojot mākslu, kā arī, radot to. Diskusiju veicināšanai tiks izmantots palīglīdzeklis – “dienas vārds”. Paveiktais tiks apspriests gan grupās, gan individuāli.

Audzēkņiem būs iespēja izveidot pastkartes, ilustrācijas, zīmējumus un gleznojumus, dizaina un grafikas darbus, apgleznot apģērbu un apavus, foto projektus, lielformāta darbus.

Mācību gada beigās tiks veidota audzēkņu darbu izstāde.