ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Dziedāšanas studija “Dziedi savam priekam”

 

Interešu izglītības programma “Dziedi savam priekam” dod iespēju ikvienam Alūksnes novada bērnam mācīties dziedāt un gūt pieredzi, uzstājoties koncertos. Pulciņa dalībnieki apgūst dziedāšanas pamatus. Bērni ar priekšzināšanām dziedāšanā- pilnveido savas prasmes dziedāšanā, uzstāšanās kvalitāti, piedaloties konkursos un popularizējot Alūksnes novadu.