ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Alūksnes un Apes novada skolēnu skatuves runas konkursā 2019.gada 28.februārī  Alūksnes Bērnu un jauniešu centra  teātra “SnulliS” dalībnieki Kārlis Adukonis, Enija Liepiņa, Baiba Laicena un Elvita Keita Ķikute ieguva 1.pakāpes diplomus.

Enija Liepiņa, Baiba Laicena un Elvita Keita Ķikute izvirzītas dalībai skolēnu skatuves runas konkursā reģionā, kas notiks Gulbenē 2019.gada 7.martā.

Lepojamies ar mūsu centra audzēkņiem, liels paldies skolotājai Daigai Bēterei  par ieguldīto darbu.

Veiksmi konkursā!

ABJC neformālās grupas “10kW radošo citronu” dalībnieki īsteno projektu “Izaicinājums kubā” Alūksnes novadā

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra neformālā grupa “10 kW radošo citronu” no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim realizē projektu “Izaicinājums kubā”.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti vietējai sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā, izmantojot neformālās izglītības metodes, attīstot iniciatīvu, uzņēmību un radošo domāšanu. Jauniešu grupa vēlas lauzt stereotipus un barjeras, kas pastāv starp jauniešiem, pašvaldības un aktīvās sabiedrības pārstāvjiem, palīdzēt viņiem atrast komunikācijas ceļus, kas ļautu kopīgi realizēt vietējai sabiedrībai aktuālas idejas.

Projekta ietvaros februārī ir notikušas komandas veidošanas mācības Ievas Garjānes vadībā. Mācībās guvām iedvesmu turpmākai projekta realizēšanai un sapratām, cik svarīgs ir komandas darbs.

Galvenās aktivitātes projekta ietvaros būs erudīcijas spēles “Izaicinājums kubā” organizēšana septiņās Alūksnes novada vietās- Pededzē, Jaunlaicenē, Ilzenē, Jaunannā, Liepnā, Alsviķos un Alūksnē.

Jau no janvāra notiek aktīvs darbs pie projekta logo izveides, spēles nolikuma izstrādes, afišu un video par spēles būtību veidošanas.

Katrā spēlē piedalīsies trīs komandas, kas pārstāvēs dažādas sabiedrības grupas – jaunieši, pašvaldības un aktīvās sabiedrības pārstāvji. Katras spēles noslēgumā dalībniekiem tiks dots vēl viens uzdevums – visiem kopā paveikt kādu labo darbu, vai mesties jaunā izaicinājumā, kas svarīgs vietējai kopienai.

Projekta noslēguma pasākumā tiksies visi iesaistītie dalībnieki, lai prezentētu paveiktos izaicinājumus un novērtētu ieguvumus no projekta realizācijas.

Uz tikšanos aprīlī pirmajā spēlē Pededzē!

Projekts “Izaicinājums kubā” tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Līga Puzule, projekta “Izaicinājums kubā” atbildīgā par komunikācijas jautājumiem

 

Valsts izglītības satura centra organizētajā Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā „No baroka līdz rokam” 2019.gada 23.februārī Cesvainē Alūksnes Bērnu un jauniešu centra  džambu pulciņš “Djembe Beat” , dziedāšanas pulciņš “Puķuzirņi” (pirmsskolas grupa) un dziedāšanas pulciņš “Dziedi savam priekam” ieguva 1.pakāpes diplomus.

Dziedāšanas pulciņš “Puķuzirņi”  izvirzīts uz finālkonkursu Rīgā.

Lepojamies ar mūsu centra audzēkņiem, liels paldies pedagogiem- Lindai Berkulei, Vitai Vērdiņai un Mārcim Kalniņam  par ieguldīto darbu.

Veiksmi finālā!

Sveicam ABJC dziedāšanas pulciņa “Dziedi savam priekam” dalībniekus un skolotāju Lindu Berkuli ar iegūtajiem 2.pakāpes diplomiem vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2019” Alūksnes novadā.

Paldies skolotājai Lindai Berkulei par ieguldīto darbu!

 

Ēnas jauniešu centrā

13. februārī ABJC jaunatnes lietu speciālistes ēnoja Samanta un Ulrika. Meitenes iepazina profesiju no sava skatu punkta un izzināja jauniešu centra ikdienu visas dienas garumā.

Pizza BlaBlaBla

2. februārī MJIC “PaGALMS” valdīja garšīga, jauka un brīva atmosfēra, jo jaunieši pulcējās centrā, lai smeltos iedvesmu no jauniešiem, kas pavadījuši piedzīvojumiem bagātu laiku Jaunzēlandē, Vjetnamā un Taizemē. Vai to vajadzētu atkārtot?

2nd of February was full of tasty, free and nice atmosphere in MYIC “PaGALMS” because youngsters were gathering here to catch inspiration of other adventurous people that had spend a wonderful time in New Zealand, Vietnam, Thailand. Should we repeat?