ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Dziedāšanas pulciņš “Puķuzirņi”

Dziedāšanas pulciņš „Puķuzirņi” darbojas, lai ikvienam bērnam Alūksnē būtu iespēja mācīties dziedāt, jo skolas ansambļos dzied tikai spējīgākie bērni, bet šajā programmā tiek dota iespēja katram, kurš ir sapratis mūzikas nozīmi cilvēka attīstībā. Jaunākais skolas vecums vēl ir laiks, kad bērni ir atvērti un vēlas uzstāties publikai. Ja bērns šajā laikā to nedara, tad ar katru gadu šis uzdevums kļūst grūtāks.
Programmas mērķis: radīt iespēju radošas un emocionāli attīstītas personības veidošanai, iepazīstinot bērnus ar mūsu tautas kultūras mantojumu un veicinot tā pilnvērtīgu izmantošanu, pieejamību un apriti.
Programmas uzdevumi:
1. Aktivizēt bērnu un jauniešu iesaistīšanos kultūras norisēs;
2. Iepazīstināt bērnus ar mūsu tautas kultūras mantojumu;
3. Nodrošināt bērnu izaugsmes iespējas mūzikā;
4. attīstīt muzikālajai darbībai nepieciešamās prasmes un iemaņas-dikciju, stāju, vokālās prasmes, drosmi, atbildības sajūtu, prasmi darboties komandā;
5. Sagatavot bērnus darbībai dažādās muzikālajās vienībās.

 

img_3787 img_3759 IMG_0529 - kopijaIMG_0527 - kopija IMG_0609 - kopijaIMG_0605 - kopija