ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Kur var darīt brīvprātīgo darbu?

Šeit apkopotas iestādes un organizācijas Alūksnes novadā, kas labprāt TEV piedāvās brīvprātīgā darba pieredzi.

Alūksne

Organizācija Darbība Darbs brīvprātīgajam Kontakti Adrese
Biedrība „Alūksnes rajona bēnu, jauniešu ar īpašām vajadzībām atbalsta centrs „Saulstariņi” Brīvā laika pavadīšanas, kultūras un sporta pasākumu organizēšana bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. · Laika pavadīšana ar bērniem un jauniešiem, spēļu spēlēšana, pastaigas, sarunas

· Praktisku radošos darbnīcu vadīšana. Tulkošanas darbi no angļu uz latviešu valodu

· Brīvprātīgie speciālisti – logopēds, prihologs, pedagogs

Māra Podklane

26365264

saulstarini@aluksne.lv

 

Biedrība

„Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”

Konsultācijas par nevalstisko organizāciju (NVO) dibināšanu, projektu pieteikumu sagatavošanu, semināru organizēšana.

 

· Biroja darbs

· Informācijas sagatavošana un nosūtīšana

· Palīdzība semināru organizēšanā

Dzintra Zvejniece

28185282, 64322236

aluksnesnvocentrs@gmail.com

 

 

Dārza iela 8a, Alūksne
Nodibinājums

„Alūksnes un Apes novada fonds”

Līdzekļu piesaiste iedzīvotāju iniciatīvas projektu finansēšanai, sociālajiem projektiem. Labdarības akciju rīkošana. Sabiedrības izglītošana par labdarību un brīvprātīgo darbu.

 

· Biroja darbs

· Mājas lapas administrēšana

· Līdzekļu piesaiste

· Pasākumu organizēšana un vadīšana

· Dalība Jauniešu ideju laboratorijā

Dzintra Zvejniece

28642250, 63422236

aluksnesapesfonds@gmail.com

 

www.aanf.lv

 

Dārza iela 8a, Alūksne
Biedrība „Astes un Ūsas” Pamestu un klaiņojošu dzīvnieku labklājības nodrošināšana. Dzīvnieku mājas uzturēšana. Līdzekļu piesaiste, organizējot labadrības aktivitātes.

 

· Dzīvnieku kopšana, izvešana pastaigās

· Biroja darbs

· Pasākumu organizēšana

Elīna Dambe

29477535

astesunusas@inbox.lv

 

Ošu iela 5, Alūksne
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs Jaunatnes politikas veidošana un īstenošana novadā, interešu izglītības programmas, nometnes un apmācības bērniem un jauniešiem. · Skolotāja palīgs pulciņos bērniem „Estētikas skola” un „Dzīvesprasmju skola”

 

Kristīne Vimba

64322402

abjc@aluksne.lv

 

www.abjc.lv

 

 

Dārza iela 8a, Alūksne
Multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs „Pa GALMS” Saturīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem, jauniešu iniciatīvas, neformālā izglītība. · Palīdzība „Spēļu dienu” bērniem organizēšanā, aktivitāšu vadīšanā

·  Radošo darbnīcu, nodarbību vadīšana, palīdzība vadīšanā

·  Savu iniciatīvu realizēšana, pasākumu organizēšana jauniešiem

 

Evija Eglīte

64322402

evija.eglite@aluksne.lv

jauniesi.info@gmail.com

 

www.abjc.lv

 

Dārza iela 8a, Alūksne
Alūksnes muzejs Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas izpēte, saglabāšana un popularizēšana. Ekspozīcija, vēsturiskās un dažādu žanru izstādes, izglītojošās nodarbības, pasākumi Alūksnes Jaunajā pilī un muižas parkā. · Palīdzība izglītojošo programmu veidošanā un realizācijā

· Praktiski darbi pasākumu organizēšanā (Muižas parka  svētki, Lieldienas, Muzeju nakts, Saules saukšana Saulgriežos)

· Biroja darbs

· Darbs pilī, parkā un pilsētā ar bērnu un jauniešu grupām

Direktors Uldis Jaunzems

64381321

muzejs.info@aluksne.lv

 

www.aluksnespils.lv

 

Pils iela 74, Alūksne
Latvijas Sarkanā Krusta Alūksnes Komiteja PP(Pirmā neatliekamā palīdzība),sociālā integrācija,veselības veicināšana,diskriminācija un vardarbības mazināšana,LSK un LSKJ ideju popularizēšana. · Humānās palīdzības drēbju šķirošana un kārtošana

· Piedalīšanās LSKJ veidotajos pasākumos

· Brīvprātīgais darbs ārzemēs

Ginta Priedīte

22114042

priediteginta@inbox.lv,

 

www.lskj.lv

Pils iela 46b, Alūksne

 

Malienas pagasts

Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centrs

 

 

Sniedz sociālo atbalstu, psihologa, logopēda atbalstu bērniem un ģimenēm. Piedāvā saturīga brīvā laika pavadīšanu bērniem un jauniešiem. Nodrošina papildizglītošanās iespējas ikvienam interesentam.

 

· Darba organizēšana brīvā laika pavadīšanas istabā „Kabata”

· Nodarbību vadīšana istabā „Kabata„

Sandra Ābeltiņa

26378738

san4a23@inbox.lv

 

 

Brenci 7, Brenci, Malienas pagasts
Biedrība „Ērmaņu muiža” Ērmaņu muižas ēkas atjaunošana. Klasicisma kultūras centra izveide, organizējot koncertus un citas mākslas aktivitātes. · Ainavas veidošana, dārzniecība, 19. gs. puķu stādījumi un kopšana

· Kultūras programma Ērmaņu muižā, koncertu un izstāžu rīkošana

·          

Inga Prauliņa

26495024

inga.praulina@jetmedia.lv

 

www.ermani.lv
http://hermannshof.blogspot.com

Ērmaņu muiža, Malienas pagasts

 

Kalncempju pagasts

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs

 

Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana.  Pētnieciskā darba veikšana un izglītojošais darbs. · Darbs ar apmeklētājiem, informācijas sniegšana par muzeju

· Praktiksi darbi pasākumu laikā (piemēram, Pļaujas svētkos un Muzeju naktīs)

Aktuāli no 1.maija līdz oktobrim!

 

26563597

atesmuzejs@aluksne.lv

 

 

Ate, Annas pagasts

 

Pededzes pagasts

Biedrība „Pededzes Nākotne”

 

Dažādu pasākumu organizēšana pagastā, kas veicina iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē un kopīgu problēmu risināšanā. · Angļu valodas nodarbību vadīšana Daiga Vītola

28624989

daigaviitola@aluksne.lv

 

 

“Krustceles”, Pededzes pagasts