ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Improvizācijas teātris

Ko mēs darīsim?
 Improvizācijas teātra nodarbībās mācīsimies izspēlēt dažādas ainiņas bez iepriekš sagatavota scenārija, strādāt komandā, iegūt skatuvisko drosmi un izpaust savu radošumu, iejūtoties dažādos tēlos, spēlējot spēles un kopīgi veidojot improvizētus stāstus. Apgūsim improvizācijas pamatnoteikumus, kuri darbojas ne tikai uz skatuves, bet arī dzīvē. Jautri pavadīsim laiku, iemācoties ko jaunu par sevi un citiem. Rīkosim Teātra Sporta turnīrus.

Kas ir Teātra Sports?
Teātra Sports ir improvizācijas teātra specifisks novirziens, kurā tiek metodiski organizēta sacensība starp divām vai vairākām aktieru komandām. Procesā tiek iesaistītas konkrētas improvizācijas tehnikas, vērtēšanas sistēma un komisija.

Kas ir improvizācija?
Improvizācija ir  darbība, piemēram, runa, deja vai kustība bez iepriekšējas sagatavošanās. Improvizācijas teātrī aktieri pirms izrādes nav sagatavojuši priekšnesumus. Izrāde rodas uz skatuves. Dodoties uz improvizācijas teātra izrādēm, skatītāji nezina, ko sagaidīs, arī paši aktieri  nezina, kāds būs izrādes gala rezultāts.

Improvizācijas teātra noteikumi.
Klausies – šo ir vieglāk pateikt kā izdarīt, tieši tāpēc tas ir ļoti svarīgi

  1. Piekrišana – saki jā, pievieno un papildini, nenoraidi idejas. „Jā” teikšana tiek uzskatīta par svarīgāko improvizācijas pamatnoteikumu.
  2. Komandas darbs – domā kā komanda, ievēro pārējos
  3. Nebloķē – joku nocelšana, neklausīšanās un temata maiņa ir improvizācijas sliktā prakse
  4. Attiecības – fokusējies uz tēlu attiecībām, ne tikai ainas apstākļiem
  5. Definēšana – kas, ko, kad
  6. Viedoklis un nodoms – piešķir šos savam tēlam, tad palīdz attīstīt tēlu
  7. Saglabā tēlu – ainas gaitā atceries, kas esi
  8. Nejautā jautājumus – pārāk daudz jautājumu atbildību noveļ uz partneriem un liek tiem darīt visu darbu
  9. Rīkojies aktīvi – dari kaut ko, neesi tikai runājoša galva.