ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Projekts “PEANUT”

Projekta veids: starptautiska jaunielogo-peanutšu apmaiņa
Finansētājs: ES programma “Erasmus+”

Īstenotājs: Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs
Partnervalstis: Grieķija (“System&G”), Slovēnija (“Zavod O”), Spānija (“Ye Too Ponese”)
Laiks: 2015.gada 19.maijs – 19.novembris
Dalībnieku un līderu skaits: 19

 

 

Projekta mērķis: veicināt dažādu paaudžu cilvēku, īpaši jauniešu, iesaistīšanos sabiedriskajos procesos, izmantojot dažādas mākslinieciski radošas aktivitātes.

Galvenās aktivitātes:
• Iepriekšējās plānošanas vizīte jūlijā, kurā piedalījās Latvijas grupas līderi, Slovēnijas grupas līderis un dalībnieks, kā arī Grieķijas grupas līderis. Vizītē partneri tika iepazīstināti ar vietām, kur risināsies apmaiņas notikumi, vēlreiz tika pārrunāta un precizēta programma, kā rī apspriesta dalībnieku sagatavošanai nepieciešamā informācija.
• Apmaiņa no 25.jūlija līdz 2.augustam sākumā Zvārtavas pilī, Apes novadā, un pēc tam Alūksnē satikās 19 jaunieši un jauniešu līderi. Kopā tika iepazīta šo valstu pieredze līdzdalības veicināšanas jomā, ARTIVISMS kā sabiedrības uzrunāšanas līdzeklis, dalībnieki plānoja un īstenoja sociālās/artivisma akcijas Rīgā un Alūksnē par viendzimuma laulību tēmu un pārlieku lielo mobilo telefonu izmantošanas problēmu. Rīgā tika iepazīta kustības “FREE RIGA” un Kaņepes kultūras centra darbība. Alūksnes pilsētas svētku laikā dalībnieki , noorganizēja pēcpusdienu “ĒD. DARI. DOMĀ.”, piedāvājot radošās darbnīcas un sarunas ar dalībniekiem metodes “Dzīvā bibliotēka” veidā dažādu paaudžu cilvēkiem. Tāpat dalībnieki sadarbībā ar Alūksnes jauniešiem piedāvāja elektroniskās mūzikas pasākumu.
• Turpinājums – #samelovesamelocks akcijas turpinājums Alūksnē un citviet Latvijā, akcija Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā, Loesje radošo tekstu rakstīšanas darbnīca Alūksnē, ekspedīcija “Pārbūvē AL” pa Alūksnes neapdzīvotajām ēkām un teritorijām.

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Print