ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Projekts “Toreiz ar tagad”

Projekta nosaukums: Eiropas solidaritātes korpusa projekts “Toreiz ar tagad”
Finansētājs: Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.
Īstenotājs: Neformāla jauniešu grupa “Oluksnieši” sadarbībā ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centru.
Īstenošanas laiks: 09.06.2022.-31.12.2022.
Īstenošanas vietas: Pededzes, Jaunlaicenes, Jaunalūksnes, Veclaicenes, Kalncempju pagasti, Alūksne.
Mērķis: Stipras un vietējās kopienas pamats ir veiksmīga paaudžu komunikācija un sadarbība. Paaudzēm konfliktējot rodas emocionālas problēmas, aizspriedumi, vērtību un zināšanu zudums, kā arī laika zudums, kas ir viens no svarīgākajiem un visvērtīgākajiem punktiem. Šī projekta īstenošana saliedētu jauniešus ar vecāka gada gājuma cilvēkiem un sniegtu iespēju apmainīties ar zināšanām un pieredzi, rodot kopīgu valodu, sasvstarpēju sapratni, kas turpmāk veicinātu pozitīvu sadarbību starp paaudzēm, mazinātu radušās problēmas un ļautu ieskatīties pazūdošajās vērtībās, par kurām tiek aizmirsts. Ir svarīgi novērtēt tos, kas ir mums apkārt, jo cilvēku savstarpējās attiecības ir viena no lielākajām vērtībām. Paaudzēm sadarbojoties, tās apmainīsies ar vērtīgām zināšanām, kuras noderēs arī nākotnē – izmantojot ikdienā, nododot iemaņas citiem jauniešiem, savai ģimenei, kā arī nākamajai paaudzei. Kopā pavadītais laiks nesīs gandarījumu, prieka sajūtu, dažādas atklāsmes dalībniekiem. Nereti dzimtu vērtības aiziet zudībā, tāpēc šis projekts var kalpot arī kā senā mantojuma saglabāšanas iespēja. Jaunieši vēlas, lai sabiedrība neaizmirstu vērtības, iemācītos ko jaunu, saliedētos un vērtīgi pavadītu laiku komunicējot un darot lietas kopā. Savās zināšanās un prasmēs dalīsies gan vecāki cilvēki, gan arī paši jaunieši, tādējādi notiks vērtīga informācijas apmaiņa. Jaunieši vēlas, lai citiem vecuma posmu cilvēkiem būtu interese un iespēja vieglāk skatīties uz šīs dienas pasauli un maksimāli izmantot to, kas atklājams ar šīm zināšanām. Tiks veicināta tolerantas sabiedrības veidošana, iedēstīti pamati stipras vietējās kopienas attīstībai.
Projekta aktivitātes:
Jūnijs: 1. aktivitāte, kas saistīta ar vasaras saulgriežu svinēšanu un dabas dāvanām. Aktivitāte sevī ietver vairākas meistarklases, kā piemēram, Līgo vainagu pīšana, ārstniecības augu izzināšana, dabīgo ķermeņa skrubju un lūpu balzāmu pagatavošanu, melnās pirts zinības, pirts slotu siešana un melnās pirts apmeklēšana.
Jūlijs: 2.aktivitāte veltīta Malēniešu dzīvesstilam: valodas spēle, rotaļas-blēņas, vāveres tīšana, kā arī jaunieši pretī dalīsies mūsdienu zināšanās par emoji zīmēm, jaunvārdu darināšanu, xbox spēle.
Augusts: 3.aktivitāte veltīta pārtikas gatavošanai, kurā seniori un jaunieši mainās savām zināšanām dodot viens otram kaut ko jaunu. Darbnīcās būs iespēja iemācīties siet sieru, cept maizi, kult sviestu, pagatavot suši un kokteiļus.
Septembris: 4. mēneša darbnīcas vietā būs iespēja saliedēties organizatoru komandai Veclaicenē. Organizatori piedalīsies dažādas saliedēšanās aktivitātēs un mācīsies senus zvejas paņēmienus.
Oktobris: 5.mēnesis paredzēts seno amatu mācībām, kurā V.Ķirpa Ates muzejā seniori mācīs senos amatus kā, piemēram, kalšana, koka priekšmetu darināšana u.c. pretim jaunieši mācītu darboties ar 3D printeri, 3D pildspalvām un citādākām mūsdienīgām iespējām.
Novembris: 6.mēneša aktivitātēs seniori un jaunieši dalīsies savās zināšanās un iemaņās fotogrāfijas jomā. Meistarklasēs paaudzes apmainīsies zināšanām, kā agrāk tika darinātas fotogrāfijas un kā fotogrāfija tiek uzņemta, apstrādāta un top taustāmā formātā mūsdienās.
Decembris: Projekta “Toreiz ar tagad” izvērtēšanas un atskaišu sagatavošanas posms.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.