ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Projekta “Atklājot mobilitāti un sevi!” noslēguma pasākums “Brančs ar jauniešiem”

15. augusta pēcpusdienā jaunieši, lēmumu pieņēmēji, pagastu vadītāji, aktīvi sabiedrības pārstāvji, Alūksnes Bērnu un jauniešu centra darbinieki, kā arī projekta “Atklājot mobilitāti un sevi!” komanda pulcējās Bahnhofs Hotel Alūksne mājīgajās telpās, lai dalītos ar Alūksnes novada jauniešu iniciatīvām un vērtētu projekta “Atklājot mobilitāti un sevi!” rezultātus.
Jaunieši dalījās ar savām realizētajām iniciatīvām Alūksnes novada pagastos un pilsētā šajā gadā, lai iedvesmotu citus jauniešu (arī tos, kas iesaistījās un regulāri apmeklēja projekta aktivitātes) ne tikai izmantot piedāvātās iespējas, bet arī pašiem radīt iniciatīvas un sev interesējošas aktivitātes. Projekta koordinatori iepazīstināja klātesošos ar projekta rezultātiem, sniedzot gan ieskatu kvantitatīvajos rādītājos, gan ar jauniešu palīdzību prezentējot ieguvumus kā jauniešiem tā arī pagastiem “šīs mobilā darba ar jauniešiem aktivitātes sniedza zināšanas, prasmes, labas brīvā laika pavadīšanas iespējas ne tikai jauniešiem, bet arī palīdzēja atdzīvināt un uzlabot pagastu sabiedrisko dzīvi”. Kā atzīst Veclaicenes un Jaunlaicenes jauniešu grupas “Rising Korneti” pārstāvji “bija jautri un šī bija iespēja izrauties no mājām un pavadīt laiku savādāk”, “mums bija iespēja apgūt jaunas lietas, kas no sākuma likās vienkāršas, bet kad sāc darīt nemaz tik vienkārši nav, un radošajās darbnīcās, kad bija iespēja no skaidām veidot puķes mēs pat aizsēdējāmies līdz vēlam vakaram.”. Jāatzīst, ka mobilā darba ar jauniešiem praktiskās aktivitātes pagastos bija labi apmeklētas, bet šeit lielu darbu jauniešu informēšanā ieguldīja projekta koordinatori pagastos, jo novērojām, ka afišas un informācija, ko publicējam internetā un sociālajos tīklos, ne vienmēr nonāk līdz jauniešiem un vislabākais veids kā sasniegt jauniešus ir uzrunājot viņus, kā arī aizbraucot uz vietas, ne vienmēr jaunieši būs sastopami, tāpēc nepieciešams jau laicīgi viņus informēt par iespējām pavadīt brīvo laiku viņu pagastā. Vidējais jauniešu skaits, kas apmeklēja praktiskās aktivitātes pagastos – Liepnas pag. 13 (vecumā no 6-25 gadiem), Pededzes pag. 11 (vecumā no 13 līdz 21 gadam), Veclaicenes pag. 11 (vecumā no 5 līdz 17 gadiem).  Bija aktivitātes uz kurām Pededzes pagastā atnāca pat vairāk nekā 20 jaunieši. Projektā izdevās jauniešiem nodrošināt regulāras aktivitātes tuvāk viņu dzīvesvietai, veicināt jauniešos piederības sajūtu pagastam un novadam, kā arī jauniešu aktīvu līdzdalību sava pagasta sabiedriskajā dzīvē. Uzlabojām kontaktu starp jaunatnes darba koordinatoru novadā (ABJC) un jauniešiem, caur “ABJC Vēstnešu” apmācībām, uz projekta laiku arī tika izveidota mobilā darba sistēma novadā, kuru nepieciešams uzlabot.
Katra projektā pārstāvētā pagasta jaunieši saņēma “mobilo kasti” kā simbolu turpmākajām darbībām, kurā atrodas spēles, lapas, tāfelīte, lai viņi uzņemtos iniciatīvu un radītu arī paši savu aktivitāti pagastā.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs un projekta koordinatori pagastos saņēma simboliskas projekta “Atklājot mobilitāti un sevi!” krūzītes, kas kalpos kā sarunas iesācējs darbā ar jauniešiem.

Paldies visiem par ieguldīto darbu! Links uz galeriju no pasākuma: http://abjc.lv/?page_id=29

Projekts “Atklājot mobilitāti un sevi!” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.