ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

ABJC Vēstnešu apmācības

Laika posmā no 18. līdz 19. jūlijam Alūksnē norisinājās ABJC Vēstnešu apmācības, kurās piedalījās jaunieši no Alūksne pilsētas, Jaunannas, Liepnas, Veclaicenes, Pededzes, Annas pagastiem. Jaunieši divās dienās apguva pasākumu plānošanas un organizēšanas pamatus un veidoja sadarbības tīklu ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centru, iegūtās zināšanas jaunieši varēs izmantot, lai nākotnē palīdzētu organizēt un plānot sev interesējošus pasākumu pagastos. Caur šīm apmācībām jaunieši mācījās arī izrādīt savu iniciatīvu. Jaunieši šīs apmācības atzina par vērtīgām, jo tās lika paskatīties uz pasākumu organizēšanu no cita skatu punkta, jaunieši ieguva jaunus draugus citos pagastos, kā arī lieliski pavadīja laiku, izraujoties no ikdienas. Apmācību noslēgumā jauniešiem bija īpašs uzdevums sadalīties divās grupās un izveidot aktivitāti, ko vēlāk jānovada otrai grupai, šis uzdevums palīdzēja jauniešiem pielietot iegūtās zināšanas un saredzēt to, ka viņi spēj izdomāt un īstenot interesanta aktivitātes ar ierobežotiem resursiem. Apmācību beigās jaunieši sastādīja nelielu kopīgu plānu, kādus pasākumus, aktivitātes vai akcijas vēlētos redzēt novadā līdz gada nogalei.
Šīs apmācības tika īstenotas projekta “Atklājot mobilitāti un sevi!” ietvaros.
Projekts “Atklājot mobilitāti un sevi!” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.