ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

ABJC neformālās grupas “10kW radošo citronu” dalībnieki īsteno projektu “Izaicinājums kubā” Alūksnes novadā

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra neformālā grupa “10 kW radošo citronu” no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim realizē projektu “Izaicinājums kubā”.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti vietējai sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā, izmantojot neformālās izglītības metodes, attīstot iniciatīvu, uzņēmību un radošo domāšanu. Jauniešu grupa vēlas lauzt stereotipus un barjeras, kas pastāv starp jauniešiem, pašvaldības un aktīvās sabiedrības pārstāvjiem, palīdzēt viņiem atrast komunikācijas ceļus, kas ļautu kopīgi realizēt vietējai sabiedrībai aktuālas idejas.

Projekta ietvaros februārī ir notikušas komandas veidošanas mācības Ievas Garjānes vadībā. Mācībās guvām iedvesmu turpmākai projekta realizēšanai un sapratām, cik svarīgs ir komandas darbs.

Galvenās aktivitātes projekta ietvaros būs erudīcijas spēles “Izaicinājums kubā” organizēšana septiņās Alūksnes novada vietās- Pededzē, Jaunlaicenē, Ilzenē, Jaunannā, Liepnā, Alsviķos un Alūksnē.

Jau no janvāra notiek aktīvs darbs pie projekta logo izveides, spēles nolikuma izstrādes, afišu un video par spēles būtību veidošanas.

Katrā spēlē piedalīsies trīs komandas, kas pārstāvēs dažādas sabiedrības grupas – jaunieši, pašvaldības un aktīvās sabiedrības pārstāvji. Katras spēles noslēgumā dalībniekiem tiks dots vēl viens uzdevums – visiem kopā paveikt kādu labo darbu, vai mesties jaunā izaicinājumā, kas svarīgs vietējai kopienai.

Projekta noslēguma pasākumā tiksies visi iesaistītie dalībnieki, lai prezentētu paveiktos izaicinājumus un novērtētu ieguvumus no projekta realizācijas.

Uz tikšanos aprīlī pirmajā spēlē Pededzē!

Projekts “Izaicinājums kubā” tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Līga Puzule, projekta “Izaicinājums kubā” atbildīgā par komunikācijas jautājumiem