ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Projekts “Atklājot mobilitāti un sevi!”

Projekts: “Atklājot mobilitāti un sevi!”

Finansētājs: Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas Valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējums

Īstenotājs: Alūksnes novada pašvaldība

Īstenošanas laiks: 03.01.2019.-31.08.2019.

Īstenošanas vietas: Pededzes, Liepnas un Veclaicenes pagasti

Mērķis: Projekta mērķis ir izveidot mobilā darba ar jaunatni sistēmu Alūksnes novadā, veicināt jauniešiem interesējošu aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu viņu dzīvesvietai, aktivizēt jauniešu līdzdalību savu pagastu sabiedriskajā dzīvē un veicināt piederības sajūtas veidošanos kā novadam tā arī konkrētajam pagastam. Veicināt Alūksnes novada jaunatnes darba koordinatora (ABJC) un pagastu jauniešu savstarpējo komunikāciju, lai nākotnē pilnveidotu mobilā darba ar jaunatni sistēmu Alūksnes novadā. Vēlamies mobilo darbu attīstīt tieši caur pašu jauniešu aktivitāti un iniciatīvām, tā veicinot viņu līdzdalību un iesaisti sabiedriskajos procesos, kā arī, lai mobilais darbs un ar to saistītās aktivitātēs veidotos pakārtoti jauniešu vēlmēm un vajadzībām. Caur šo projektu tiks aktivizēti pagastu jaunieši, kur notiks aktivitātes, tiks izzinātas viņu vēlmes un vajadzības, organizētas dažādas pašizpausmes un radošas aktivitātes, kas palīdzēs jauniešiem izkristalizēt, ko viņi paši vēlas, kas viņus interesē un kas nepieciešams, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, ko varēs turpināt attīstīt caur dažādām aktivitātēm arī pēc projekta. Ceram, ka projekta laikā jaunieši atklās sevī jaunus talantus un prasmes, pratīs identificēt savas sajūtas un iespējami daudz socializēsies ar citiem jauniešiem, iespējams pat veidojot domubiedru grupas.

Projekta aktivitātes:

Janvāris: jauniešu vajadzību izpēte pagastos, caur pasākumu katrā pagastā, kurā ar dažādu aktivitāšu palīdzību tiek izzinātas jauniešu vēlmes.

Marts: mobilā darba ar jaunatni praktiskās aktivitātes par tēmu “Pašizpausme”, katrā īstenošanas vietā 2x mēnesī.

Aprīlis: mobilā darba ar jaunatni praktiskās aktivitātes par tēmu “Radošums”, katrā īstenošanas vietā 2x mēnesī.

Maijs: mobilā darba ar jaunatni praktiskās aktivitātes par tēmu “Kustība”, katrā īstenošanas vietā 2x mēnesī. Katrā pagastā risināsies pārgājiens “Atklājot savu pagastu”.

Jūnijs: mobilā darba ar jaunatni praktiskās aktivitātes par tēmu “Vide un dabas vērtības”, katrā īstenošanas vietā 2x mēnesī.

Jūlijs: ABJC Vēstnešu apmācības

Augusts: Projekta “Atklājot mobilitāti un sevi!” izvērtēšanas posms. 

          

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.