ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Projekts “Taste of Europe” Grieķijā

grieiei

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā, kurā jauniešiem vecumā no 13 līdz 30, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas kompetences un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

2018.gada 16.-23. septembrī Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jauniešu grupa (Aleksandrs Graņicins, Kristīne Krastiņa, Armīns Rēdelis, Līga Puzule, Artis Eisaks, līdere Eva Aizupe) piedalījās jauniešu apmaiņas projektā “Taste of Europe”, kas notika Xylokastro, Grieķijā. Grupā bija gan jaunieši, kas pirmo reizi ņem dalību šāda veida projektos, gan tādi, kas to darījuši vairākkārt.

Projektā piedalījās 9 partneri no programmas valstīm, kopā 54 dalībnieki. Xylokastro pilsētā tikās grupas no Grieķijas, Spānijas, Itālijas, Dānijas, Portugāles, Latvijas, Slovākijas, Zviedrijas un Nīderlandes.

Projekta mērķis bija iepazīties ar visu partnervalstu kultūru, izmantojot to ēdienus, “pārtikas stāstus”,  cīnīties ar stereotipiem un rast to cēloņus. Diskusijās par veselīga un neveselīga uztura pamatprincipiem tika piesaistīti arī atbilstoši speciālisti. Gala rezultātā tapa tradicionālo Eiropas ēdienu pavārgrāmata. Lai labāk iepazītu grieķu un Vidusjūras valstu uztura pamatus, dalībnieki devās uz vietējo tirgu, kurā iepazinās gan ar grieķu produktiem, gan komunicēja ar vietējiem iedzīvotājiem, kas, par lielu izbrīnu mums, bija ļoti atvērti un pozitīvi noskaņoti.

Projekta laikā dalībnieki izmantoja dažādas neformālas izglītības metodes, piemēram, prezentācijas, diskusijas, debates, demonstrācijas, komandu saliedēšanas spēles, kā arī visu iemīļotākā nodarbe – citu valstu ēdienu degustēšana.

Aleksandrs apmaiņas projektā piedalās pirmo reizi. Viņš atzīst, ka bija pārsteigts par to, ka visas darbnīcas un diskusijas bija ļoti labi organizētas gan saturiski, gan laika plānošanas ziņā. Kā galvenos ieguvumus pēc dalības projektā, puisis min angļu valodas sarunvalodas uzlabošanu, iedrošinājumu komunicēt ar svešiem cilvēkiem, kam ir savi, reizēm arī atšķirīgi viedokļi. Dalībnieki atzīst, ka bija pārsteigti par to, cik aktīvi noritēja diskusijas, un cik pārliecinoši tika izteikti viedokļi. Protams, visi dalībnieki uzteica brīnišķigos laika apstākļus Grieķijā un iespēju pagarināt vasaru.

Dalība projektā Grieķijā iedvesmoja darboties citos neformālās izglītības aktivitātēs. Iedvesmoja rakstīt pašiem savu projektu, lai arī citiem ārvalstu jauniešiem caur Erasmus+ programmu būtu iespēja iepazīt Alūksni un tās vēsturi.

Rakstu sagatavoja: Līga Puzule

EU flag-Erasmus+_vect_POS

    Grieķija Grieķija Grieķija Grieķija Grieķija Grieķija

Grieķija