ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Erasmus+ projekts “Forgotten Crafts of the Future” Beļģijā

Laika posmā no 31.08. līdz 11.09. seši jaunieši  no Alūksnes devās Erasmus+ apmaiņas projektā “Forgotten Crafts of the Future” uz Beļģiju, kura laikā piedalījās dažādās aktivitātēs, kas bija balstītas uz mācīšanos un zināšanu pārnesi kā arī citu kultūru izzināšanu. Projekts bija balstīts uz “Do it Yourself” jeb “Dari pats” principiem kā arī dabas saglabāšanu un resursu pilnvērtīgu izmantošanu. Projektā piedalījās jaunieši no Spānijas, Itālijas, Grieķijas, Latvijas, Čehijas, Portugāles un Beļģijas.

Jauniešiem projekta laikā tika sniegta iespēja apgūt jaunas prasmes dažādās jomās. Katrs jaunietis izvēlējās darbnīcu, kurā iegūt zināšanas un šajā darbnīcās apvienojās jaunieši no dažādām valstīm, veidojot internacionālu vidi. Bija izveidotas vairākas darbnīcas: kokapstrādes, mūzikas instrumentu, māla veidošanas, pārtikas un dzērienu gatavošanas, dārzkopības un kompostēšanas, “Dari pats”(rokdarbu) un mēdiju darbnīcas. Katrā darbnīcā jaunieši paši sev izvirzīja mērķus ko vēlas sasniegt un iemācīties, un ar kādiem paņēmieniem to panākt. Darbnīcās kurās bija jāstrādā ar speciālām iekārtām, kā, piemēram, kokapstrādes un māla veidošanas darbnīcās, jauniešus apmācīja zinoši pasniedzēji, kas palīdzēja jauniešiem strādāt un iepazīstināja ar jaunām prasmēm, piemēram, kāds koks ir nepieciešams, lai to varētu apstrādāt, no kā veidot mālu. Dārzkopības un kompostēšanas darbnīcā jaunieši apguva stādīšanas prasmes, kompostēšanas principus, ko var lietot kompostā un, kas nav derīgs tam, kā arī kopā izveidoja komposta kasti. Kokapstrādes darbnīcā jaunieši izvēlējās mācīties gatavot glāzes no koka, savukārt, māla veidošanas darbnīcā jaunieši veidoja traukus. Arī citās darbnīcās jaunieši apguva daudz un dažādas jaunas prasmes.

Tāpat jaunieši tika iepazīstināti ar apkārtējo vidi, dažādiem kultūras un vēstures objektiem, organizētajās ekskursijās un aktivitātēs. Pirmās projekta dienas jaunieši pavadīja Beļģijas galvaspilsētā Briselē, kur ne tikai sāka radīt idejas savām darbnīcām, bet arī iepazina Beļģijas vēsturi, apmeklējot vienus no nozīmīgākajiem apskates objektiem – Karalisko pili un “Grand place”. Jauniešiem bija iespēja arī doties uz “BocoLoco” darbnīcu, kur viņi apguva konservēšanas prasmes, lai nākotnē varētu lietderīgi izmantot resursus un uzglabātu pārtiku ilgāk. Atlikušo projekta laiku jaunieši pavadīja nelielā ciematā Botassart Beļģijas dienvidos, kur jauniešiem bija iespēja realizēt visas savas idejas darbnīcās, kā arī apmeklēt ainaviskas Beļģijas vietas – kalnainu upes ieleju “Tomb of the Giant” un skaistu pilsētu ar viduslaiku vēsturi Bouillon.

Projekta laikā un noslēgumā tikai organizēta projekta novērtēšana, kurā dalībnieki pārrunāja projekta gaitu, plusus un mīnusus un ko varētu uzlabot turpmāk, lai jaunieši spētu apgūt pēc iespējas vairāk zināšanas un prasmes. Jaunieši turpinās tikties ABJC un sazināties ar jauniegūtajiem draugiem no citām valstīm, lai iespējams kopā realizētu vēl kādu apmaiņu vai pat veidotu projektus paši.

Projektā piedalījās Anna Aizpuriete, Zanda Bērziņa, Mārcis Jaunkamps, Artis Eisaks, Roberts Simsons un Una Tomiņa.

Forgotten crafts of the future LV team ea5cf640-7053-423b-9206-f0b6dd5779b3 b219922b-0d49-4a7c-a323-a643be09f477 2018-09-05 12_04_18.094