ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Erasmus+: Strukturālā dialoga projekts “HELP!

Projekta nosaukums: “Help!”

Projekta īstenotāji (projekta partneri): Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, Gulbenes novada dome (vadošais partneris), Viļakas jauniešu iniciatīvu centrs un Balvu Bērnu un jauniešu centrs

Laiks: 2017.gada 1.maijs – 2018.gada 31.oktobris

Dalībnieki: Alūksnes, Gulbenes, Viļakas un Balvu novada jaunieši, personas, kas strādā ar jauniešiem un pašvaldības darbinieki

Projekta mērķis Alūksnes novadam – izstrādāt jaunatnes politikas plānošanas dokumentu, kurš iekļauts Alūksnes novada attīstības programmā 2018.-2022.gadam

Aktivitātes:

* Atklāšanas forums, Gulbenē, 2017.gada 1.jūnijs
* Saliedēšanās aktivitāte jauniešiem, Balvos, 2017.gada 22.augustā
* Starpinstitūciju tikšanās, novados, pēc nepieciešamības
* Apmācības par jaunatnes plānošanas dokumenta izstrādāšanu, Alūksnē, 2017.gada15.septembrī
* Apmācības par līdzdalības metodēm I, Gulbenē, 2017.gada 25.-26.oktobrī
* Skolu pašpārvalžu tikšanās, Balvos, 2017.gada 10.novembrī
* Līdzdalības metožu izmantošana novados (mājas darbs) 2017.gada novembris-decembris
* Apmācības par līdzdalības metodēm II, Gulbenē, 2018.gada 3.-4.janvārī
* Diskusija par jauniešu konsultatīvās padomes nepieciešamību, individuāli novados, februārī,
* Projekta starpposma izvērtēšanas pasākums, Alūksnē, 2018.gada 22.februārī
* Diskusija/apmācības «Jauniešiem uztverama informatīvā vide», Viļakā, 2018.gada 15.martā
* Jauniešu forums, Viļakā, 2018,gada 19.aprīlī
* Noslēguma konference, Gulbenē, 2018.gada 5.septembrī

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_LV JSPA logo HELP! logo(2)