ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

300 EUR iniciatīvu īstenošanai

IZSLUDINĀTS Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 2018.

Projekta pieteikumus jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2018.gada 4.aprīlim (ieskaitot), Alūksnes Bērnu un jauniešu centram, Dārza ielā 8a, Alūksnē.

AICINĀM, jauniešJIP logous un atbalsta personas, piedalīties iniciatīvu projektu rakstīšanas darbnīcās:

  • Alūksnē, 7.martā pl.16.00-18.00, Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā;
  • Ilzenē, 12.martā pl.11.00-13.00, Ilzenes pamatskolā;
  • Strautiņos, 12.martā pl.14.00-16.00, Strautiņu pamatskolā;
  • Kornetos, 13.martā pl.11.00-13.00, Veclaicenes tautas namā;
  • Māriņkalnā, 13.martā pl. 14.00-16.00, Ziemeru pamatskolā;
  • Pededzē, 14.martā pl. 11.00-13.00, Pededzes pamatskolā;
  • Liepnā, 14.martā pl. 14.00-16.00, Liepnas tautas namā;
  • Jaunannā, 18.martā, pl.12.00-14.00, Jaunannas tautas namā.

Pasākuma mērķis: radīt iniciatīvu projektu idejas un sniegt konsultācijas par projektu pieteikumu aizpildīšanu un vērtēšanas kritērijiem.

Pasākumu vadīs: Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Inga Grizāne.

Ar Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa 2018 nolikumu un vērtēšanas kritērijiem var iepazīties Alūksnes Bērnu un jauniešu centra mājas lapas abjc.lv sadaļā dokumenti. Tālrunis uzziņām 64322402.