ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Gaidām jauniešus projektā PEANUT

No 2prel015.gada 24.jūlija līdz 2.augustam notiks Alūksnes Bērnu un jauniešu centra rīkotais starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts “PEANUT” (tulkojumā no angļu valodas – zemesrieksts). Aktivitātes risināsies vairākās vietās Alūksnes novadā. Apmaiņā piedalīsies kopumā 21 cilvēks no Latvijas, Spānijas, Grieķijas un Slovēnijas.
Projekta mērķis ir veicināt dažādu paaudžu apkārtējo cilvēku un īpaši jauniešu iesaistīšanos dažādos sabiedriskajos procesos, izmantojot dažādas mākslinieciski radošas aktivitātes. Projekta organizatori uzskata, ka mūsdienās cilvēki ir palikuši diezgan pasīvi un nevēlas nekur iesaistīties, tādēļ tiek plānots projekta laikā rīkot dažādas sociālās akcijas un radošās darbnīcas, kas varētu radīt cilvēkos vēlmi piedalīties, un reizē arī aizdomāties par to- kāpēc to darīt. Šis projekts tiek veidots kā laboratorija, kur ģenerēt idejas un izmēģināt tās dzīvē.
Tā kā Latviju pārstāvošā komanda vēl nav nokomplektēta, projekta organizatori aicina pieteikties jauniešus vecumā no 18-30 gadiem, gan meitenes, gan puišus, kas būtu aktīvi, radoši, komunikabli un kuri būtu gatavi pavadīt 10 vasaras dienas savādākā sabiedrībā, cenšoties darīt, ko lietderīgu. Ja esi ieinteresēts raksti uz e-pastu jauniesi.abjc@gmail.com un pastāsti kāpēc tu būtu kā radīts šim projektam!
Projekta rezultātus apkārtējiem būs iespēja novērtēt 31.jūlija pēcpusdienā MJIC “Pa GALMS” apkārtnē, kā arī dažādos pasākumos augustā un septembrī.
Šis projekts tiek īstenots ar ES programmas “Erasmus+” finansiālu atbalstu.
“Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

erasmus+logo_mic

Karīna Kreice
Projekta “PEANUT” organizatore