ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Shaking the town

No 7. – 15.aprīlim Alūksnes Bērnu un jauniešu centra projektu un iniciatīvu darbnīcas “10 kW radošo citronu” dalībnieki un ABJC brīvprātīgie jaunieši piedalījās “Erasmus+”jauniešu apmaiņas projektā “Shaking the town” Spānijā.

Apmaiņas projekta dalībnieki bija Spānijas, Bulgārijas un Latvijas jaunieši – 13 dalībnieki no katras valsts. Galvenā projekta tēma bija sports, apkārtējā vide un lauku teritorijas attīstības iespējas.  Šīs tēmas caurvija projekta aktivitātes un ļāva jauniešiem bagātināt savu personīgo un profesionālo izaugsmi. Projekta aktivitātes tika īstenotas izmantojot dažādas neformālas izglītības metodes.

Katras valsts dalībnieki bija sagatavojuši rītas iesildīšanās aktivitātes divām dienām, lai uzmundrinātu apmaiņas dalībniekus un veicinātu sadarbību starp dažādu valstu jauniešiem. Lai iepazītu katrs valsts tradīcijas, kultūru un ēdienus tika organizēti tematiskie valstu vakari. Latvijas vakarā prezentējām mūsu valsti un aicinājām apmaiņas dalībniekus piedalīties interaktīvā spēlē, izmantojot jaunākās IT iespējas. Šis vakars izvērtās ļoti jauks un noslēgumā visi dejoja latviešu tautas deju “Cūkas driķos”. Spāņu vakarā atraktīvā spēlē uzzinājām par ievērojamākajam Spānijas vietām, priekšmetiem un literārajiem tēliem. Bulgāri prezentēja savu viesmīlību sagaidot vakara viesus ar maizi, medu, sāli un bagātīgi klātu galdu.

Apmaiņas laikā jaunieši piedalījās darbnīcās, kurās izmantoja otrreizējās pārstrādes materiālus, lai veidotu aprīkojumu sporta aktivitātēm un mūzikas instrumentus. Šeit guvām idejas, kuras izmantosim vasaras aktivitātēs sākumskolas vecuma bērniem. Projekta laikā iepazinām arī katras valsts tradicionālās spēles, daļu no tām zinājām, bet jaunās varēsim izmantot savās turpmākajās aktivitātēs.

Viena diena bija veltīta apkārtējās vides sakopšanai un labiekārtošanai. Katrs apmaiņas dalībnieks iestādīja vienu kociņu un uzrakstīja savu vēlējumu. Mēs brīnījāmies par to, ka šādā sausā un cietā augsnē koki spēj augt, bet spāņi ir ieguldījuši lielu darbu, lai izveidotu apūdeņošanas sistēmu, kur katram kokam tiek pievadīts ūdens. Pārsteidzoši bija tas, ka visapkārt pletās olīvkoku lauki un lauku teritorijā zemes bija apstrādātas, kas nebūt nav vienkārši, ņemot vērā Spānijas klimatu un laika apstākļus.

Projekta laikā grupās tika izstrādātas un prezentētas biznesa idejas, veidotas ideju popularizēšanas lapas portālā facebook.com un reklāmas video katrai idejai. Jaunieši darbojās nelielās grupās, kurās bija dalībnieki no katras valsts un projekta noslēgumā tika prezentētas idejas par telefona vāciņiem ar saules bateriju, kafijas skrubi, saules brillēm, kuru ietvars veidots no otrreizējās pārstrādes materiāliem, sociālās palīdzības uzņēmums, kurš piedāvā pakalpojumus veciem cilvēkiem –ikdienas aprūpi, ekskursijas.

Projekta noslēgumā dalībnieki pauda cerību tikties kādā citā projektā Latvijā vai Bulgārijā.

 

IMG_5584